Stytting

Vinnuvikunnar

Betri

vinnutími

handaband

Betri vinnutími

Í flestum kjarasamningum sem voru undirritaðir veturinn 2019-2020 er kveðið á um heimild til að gera breytingar á skipulagi vinnutíma og stytta vinnuvikuna í allt að 36 virkar vinnustundir á viku. Þetta á þó ekki við um öll stéttarfélög því ýmsir hópar eru með annars konar útfærslu á vinnuskyldu en hefðbundna 40 stunda vinnuviku, s.s. grunnskólakennarar. Meginmarkmið breytinganna er að stuðla að umbótum í starfsemi starfsstaða, bæta vinnustaðamenningu og nýtingu vinnutíma án þess að draga úr skilvirkni og gæðum þjónustu, tryggja betur gagnkvæman sveigjanleika og stuðla þannig að bættum lífskjörum og samræmingu vinnu og einkalífs. Breytingar á vinnufyrirkomulagi og fækkun vinnustunda krefst undirbúnings og skipulagningar hjá starfsfólki og stjórnendum. Á þessum vef er ferlinu við innleiðingu betri vinnutíma lýst og starfsfólki og stjórnendum leiðbeint um hvað þarf helst að hafa í huga svo hægt verði að nýta vinnutímann betur með gagnkvæman ávinning starfsfólks og stofnunar að leiðarljósi. Hér verður einnig leitast við að svara helstu spurningum og veita leiðbeiningar um framkvæmd breytinganna sem eiga að leiða til betri vinnutíma.

Kynning

Betri vinnutími dagvinnufólks

Bætt vinnustaðamenning og betri nýting vinnutíma er meðal helstu markmiða styttingar vinnutíma. Forsenda styttingar hjá dagvinnufólki er samtal um betri vinnutíma á hverjum starfsstað fyrir sig. Útfærslan tekur mið af starfsemi hvers staðar og getur því verið með ólíkum hætti milli starfsstaða.

Tími

Betri vinnutími vaktavinnufólks

Samið var um umfangsmiklar breytingar á vinnufyrirkomulagi og launamyndunarkerfi í vaktavinnu til að bæta starfsumhverfi starfsfólks og stjórnenda. Markmið breytinganna er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og er þeim ætlað að auka jafnvægi á milli vinnu og einkalífs þannig að störf í vaktavinnu verði eftirsóknarverðari. Þá eiga þær að auka stöðugleika í mönnun, draga úr þörf fyrir yfirvinnu ásamt því að bæta öryggi og þjónustu við almenning.

Verkfærakista

Kynningarvefur mannauðs- og starfsumhverfissviðs um breytingar á tilhögun vinnutíma í kjarasamningum 2020.
Fyrirspurnir og athugasemdir sendist á betrivinnutimi@reykjavik.is

 

Starfshópur um innleiðingu á styttingu vinnuvikunnar vinnur eftir ákvörðunum innleiðingarhópa samningsaðila um innleiðingu og eftirfylgni samkomulaga um útfærslu vinnutíma starfsfólks bæði í dagvinnu og vaktavinnu.

Hlutverk  starfshóps innleiðingar er að undirbúa og vinna að innleiðingu breytingar á vinnutíma innan starfsstaða Reykjavíkurborgar innan umsaminna tímamarka.