Borgarstjórn starfar skv. II. kafla sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar nr. 1020/2019 sbr. 9. gr. laganna.

Hlutverk og verksvið borgarstjórnar skv. 8. gr. sveitarstjórnarlaga er að fara með stjórn Reykjavíkurborgar samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga og annarra laga.

Borgarstjórn hefur ákvörðunarvald um nýtingu tekjustofna Reykjavíkurborgar og um framkvæmd þeirra verkefna sem sveitarfélagið annast. Hún skal sjá um að fylgt sé ákvæðum laga um sveitarstjórnarmál, reglugerðum og samþykktum Reykjavíkurborgar. Þá getur borgarstjórn ályktað um hvert það málefni sem hún telur að varði Reykjavíkurborg.

Borgarstjórn er skipuð 23 borgarfulltrúum og jafnmörgum til vara, kjörnum af kosningabærum íbúum Reykjavíkur, samkvæmt lögum um kosningar til sveitarstjórna nr. 5/1998. Kjörtímabil borgarstjórnar er fjögur ár.

Reglulegir fundir borgarstjórnar eru haldnir fyrsta og þriðja þriðjudag hvers mánaðar í Ráðhúsi Reykjavíkur og hefjast kl. 14:00. Fundir borgarstjórnar eru haldnir fyrir opnum dyrum nema annað sé ákveðið. Heimilt er að fella niður fundi í allt að tvo mánuði að sumarlagi.

Alexandra Briem er forseti borgarstjórnar til eins árs Sabine Leskopf er fyrsti varaforseti, Eyþór Laxdal Arnalds er annar varaforseti, Aron Leví Beck er þriðji varaforseti og Marta Guðjónsdóttir er fjórði varaforseti. 

Ellen Jacqueline Calmon og Kolbrún Baldursdóttir eru skrifarar borgarstjórnar. Varaskrifarar eru Skúli Helgason og Jórunn Pála Jónasdóttir.

Borgarstjóri er framkvæmdastjóri Reykjavíkurborgar. Á fundi borgarstjórnar þann 19. júní 2018 var Dagur B. Eggertsson kosinn borgarstjóri.

Skrifstofa borgarstjórnar annast alla umsýslu fyrir borgarstjórn. Í því felst móttaka og meðferð gagna, undirbúningur funda, svo sem gerð og útsending dagskrár, framkvæmd funda, þar með talið umsjón með streymi fundarins, ritun fundargerða, frágang gagna og tilkynningar um afgreiðslu mála, birting fundargerða og upplýsingagjöf til almennings.