Að hverju snýr stuðningurinn?

Foreldrar og forsjáraðilar geta þurft stuðning við: 

 • Að sinna uppeldis- og foreldrahlutverki sínu 
 • Að taka virkan þátt í samfélaginu 
 • Að halda heimili 
 • Að styrkja stuðningsnet sitt 
 • Að byggja upp sjálfstraust 

Börn geta þurft stuðning við: 

 • Að taka virkan þátt í samfélaginu 
 • Að eiga góð og uppbyggileg samskipti 
 • Að eignast vini 
 • Að líða vel í eigin skinni 

Leitað er eftir skoðunum barns við útfærslu stuðnings eftir því sem aldur og þroski leyfir. Stuðningur er veittur bæði innan heimilis og utan.  
 

Á ég rétt á stuðningi?

Til að eiga rétt á stuðningi þurfa foreldrar, forsjáraðilar og börn að uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

 • Eiga lögheimili í Reykjavík.  
 • Vera metin í þörf fyrir stuðning samkvæmt reglum um stuðning við börn og fjölskyldur þeirra. 
 • Foreldrar skulu hafa forsjá með þeim börnum sem stuðningur snýr að. 
   

Hvernig nálgast ég stuðning?

Fyrsta skref foreldra og forsjáraðila er að panta viðtal við ráðgjafa á þjónustumiðstöð. Þar er farið yfir stöðu og þarfir fjölskyldunnar. Í framhaldinu er tekin sameiginleg ákvörðun um hvaða stuðningur hentar fjölskyldunni og umsókn undirrituð ef við á. 

Ef þú ert ekki viss um til hvaða þjónustumiðstöðvar þú átt að leita geturðu hringt í þjónustuver Reykjavíkurborgar í s. 4 11 11 11 eða skoðað kort af hverfaskiptingu þjónustumiðstöðva.

 

Hvað gerist næst? 

Þegar undirrituð umsókn um stuðning liggur fyrir er næsta skref formlegt mat á stuðningsþörf fjölskyldunnar. Matið tekur mið af stöðu fjölskyldunnar með tilliti til eftirfarandi þátta: 

 • Færni, geta og styrkleikar 
 • Félagslegar aðstæður og tengslanet 
 • Virkni og þátttaka í samfélaginu 
 • Hvaða afleiðingar töf á stuðningi hefur fyrir fjölskylduna 
 • Annar stuðningur 

Við formlegt mat á stuðningsþörf er litið til heildaraðstæðna fjölskyldunnar. Ef matið leiðir í ljós að ekki er talin þörf á stuðningi er umsókn synjað. Sé umsókn samþykkt vinnur ráðgjafi stuðningsáætlun í samvinnu við fjölskylduna. 

Stuðningsáætlun byggir á formlegu mati á stuðningsþörf. Í áætluninni er eftirfarandi spurningum svarað:  

 • Hvaða stuðningur er veittur? 
 • Hver eru markmiðin? 
 • Hvernig er árangur metinn? 
 • Hvernig er stuðningi háttað? 
   

Hvar fæ ég frekari upplýsingar? 

Frekari upplýsingar veitir starfsfólk þjónustumiðstöðva. Þar geturðu einnig fengið upplýsingar um stöðu þinna mála og umsókna.

Einnig er hægt að hringja í þjónustuver Reykjavíkurborgar í s: 4 11 11 11.

 

Hvaða lög og reglur gilda um stuðning við börn og fjölskyldur? 

Stuðningur við börn og fjölskyldur er veittur á grundvelli eftirfarandi laga og reglna: 

 1. Reglur Reykjavíkurborgar um stuðning við börn og fjölskyldur þeirra  
 2. Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 
 3. Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, nr. 38/2018 
 4. Barnaverndarlög nr. 80/2002.