Til sölu er byggingarréttur lóðanna Járnsléttu 4 og Járnsléttu 6. Heimilt er að byggja atvinnuhúsnæði á lóðunum.

Skipting lóðanna er eftirfarandi:

Járnslétta 4

Lóðin er 4.229 m2 og byggingarmagn ofanj. er 1.691,6 m2.

Verð byggingarréttar er 8.458.000 kr.

Járnslétta 6

Lóðin er 4.229 m2 og byggingarmagn ofanj. er 1.691,6 m2.

Verð byggingarréttar er 8.458.000 kr.

Fyrirvari: Upplýsingar sem eru gefnar hér í töflu um stærð lóða er að finna í deiliskipulagi fyrir Esjumela. Stangist þessar upplýsingar á við upplýsingar gefnar í lóðaruppdrætti eða deiliskipulagi, gilda upplýsingar sem fram koma á lóðaruppdrætti og deiliskipulagi framar ofangreindri töflu.

Auk byggingaréttar þarf lóðarhafi að greiða gatnagerðargjald sem ákvarðast í samræmi við flatamál þeirra bygginga sem heimilt er að reisa á viðkomandi lóð samkvæmt deiliskipulagi. Þá þarf lóðarhafi að greiða önnur lögbundin gjöld, s.s. byggingarleyfisgjald og tengigjald fráveitu og önnur heimlagnagjöld.

Um sölu byggingarréttar gildir eftirfarandi: