Ef grunur vaknar um hegðunar- eða þroskafrávik hjá barni ber leikskólastjóra samkvæmt lögum að bregðast við því. Í samráði við foreldra er gerð skrifleg áætlun um stuðning þótt ekki liggi fyrir staðfesting sérfræðings á þroskafrávikum.

Ef farið er fram á athugun eða ráðgjöf frá sérfræðiþjónustu á vegum þjónustumiðstöðvar er tilvísun fyllt út í samráði við foreldra.  Þjónustan getur meðal annars verið sálfræðiathugun, talkennsla, sérkennsluráðgjöf eða félagsráðgjöf. Allur stuðningur sem barnið fær í byggir á góðu samstarfi foreldra og leikskólans til að tryggja sem best velferð og þátttöku barnsins í leikskólastarfinu.

Fötluð börn eru í öllum leikskólum borgarinnar, en tveir leikskólar eru sérhæfðir í vinnu með fötluðum börnum;  Múlaborg og Sólborg  og veita þeir öðrum leikskólum ráðgjöf.  

Nánari upplýsingar um sérhæfða leikskóla