• Börn að leik

Í stefnu og starfsáætlun skóla- og frístundasviðs segir að leita skuli allra leiða til að börnum líði vel í skólanum. Einnig að unnið sé markvisst að því í samræmi við forvarnastefnu borgarinnar að byggja upp jákvæða sjálfsmynd og þjálfa félagsfærni og samskipti nemenda. Tekið er fram að einelti og ofbeldi sé ekki liðið. Allir skólar í borginni hafa eineltisáætlun sem þeir starfa eftir til að fyrirbyggja og uppræta einelti þegar grunur vaknar um slíkt. Áætlunin er á heimasíðu skólanna. Unnið er að því að samræma eineltisverkferla allrar starfsemi á vegum skóla- og frístundasviðs og mun það verklag birtast hér þegar það er tilbúið.

Hvað er einelti og hvernig má fyrirbyggja það?

  • Einelti felur í sér að barn/einstaklingur er tekinn fyrir af einum eða fleiri börnum/einstaklingum með síendurtekinni stríðni, látbragði, niðrandi ummælum, sögusögnum, andlegri kúgun, hótunum af ýmsu tagi, félagslegri höfnun eða markvissri útskúfun.
  • Ef barn er lagt í einelti líður ekki langur tími áður en því fer að líða illa, verður óttaslegið, öryggislaust, einmana og á varðbergi gagnvart félögum. Sjálfstraustið hverfur, barnið dregur sig í hlé og verður jafnvel veikt án sýnilegra sjúkdóma. Langvarandi einelti veldur streitu sem leitt getur til alvarlegra vandamála eins og óæskilegrar hegðunar, lystarleysis og þunglyndis.
  • Einelti getur einnig birst í samskipum í netmiðlum. Það er hlutverk fullorðna fólksins að sjá til þess að börn umgangist netið af ábyrgð.
  • Stefnumótun í eineltismálum hefur að markmiði að tryggja öruggt skóla- og nærumhverfi þar sem nemendum líður vel.
  • Nemendum líður vel þar sem samskiptin helgast af virðingu, samábyrgð, umhyggju og ábyrgri hegðun.
  • Einelti er ofbeldi sem getur haft varanleg áhrif á sálarlíf fórnarlambsins.

Hvert geta foreldrar snúið sér þegar grunur vaknar um einelti?

Foreldrar þurfa alltaf að taka alvarlega grun um að barn þeirra verði fyrir einelti í skólanum eða ef upplýsingar berast frá starfsfólki í skóla- og frístundastarfi um að barn þeirra sæti einelti. Nauðsynlegt er að ræða við barnið, hlusta vel og sýna því umhyggju og skilning. Einnig þurfa foreldrar að ræða við umsjónarkennara. Umsjónarkennarinn ætti aldrei að gera lítið úr áhyggjum foreldra heldur afla nauðsynlegra gagna til að varpa ljósi á staðreyndir. Sé eineltið staðfest þarf að gera ítarlega áætlun um hvernig skólinn/eineltisteymi og foreldrar stöðva það í sameiningu.

Barnið mitt leggur aðra í einelti

Flestir foreldrar eiga erfitt með að trúa því að barnið þeirra leggi aðra í einelti, oft er það vegna þess að þeir vita lítið um hvað barnið þeirra aðhefst í skólanum. Þegar skilaboð berast frá skólanum um að barnið þitt taki þátt í einelti er mikilvægt að takast á við vandann. Það gagnar barninu lítið ef þú afsakar hegðun þess eða reynir að réttlæta hana.
Það að taka alvarlega á vandanum hjálpar ekki aðeins þolandanum heldur einnig barninu þínu. Rannsóknir hafa sýnt að börn og unglingar sem sýna ofbeldishegðun eru í áhættuhópi hvað varðar andfélagslega hegðun sem getur jafnvel leitt til glæpa. Ekkert foreldri óskar barni sínu þannig framtíðar. Þess vegna er nauðsynlegt að beina barninu inn á farsælar leiðir í samskiptum sínum við aðra. Fyrsta skrefið er samstarf við skólann um lausn vandans. 

Meira um viðbrögð við einelti

Gátlisti vegna eineltisáætlana

Vinsamlegt samfélag