Í starfsáætlun grunnskólans er m.a. að finna upplýsingar um:

  • starfstíma nemanda þ.e. vikulegan stundarfjölda
  • frímínútur og frímínútnagæslu
  • stoðþjónustu
  • skólareglur og viðurlög við broti á þeim
  • samstarf við foreldra
  • félagsstarf nemenda
  • starfsfólk skóla
  • skólaráð
  • ýmsar áætlanir s.s. móttökuáætlun og áætlun gegn einelti
  • annað sem skólinn vill koma á framfæri.