Lýsing Skýring Eining Verð 2021
Heimili fyrir einstaklinga með miklar og flóknar þjónustuþarfir Dvalargjald Pr. mánuð 33.470
Heimili fyrir einstaklinga með miklar og flóknar þjónustuþarfir Fæði Pr. mánuð 32.315 
Áfangaheimili Fæði Pr. mánuð 32.315 
Búsetuendurhæfing fyrir geðfatlaða Fæði Pr. mánuð 29.095 
Skammtímadvalir  Fæði Pr. dag 1.055 

 

Gjaldskráin gildir frá 1. janúar 2022.
 

Gjaldskrá þessi er sett með stoð í XII. og XIII. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 og 17. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.