1. gr.
Innheimta skal gjald fyrir meðhöndlun úrgangs í Reykjavíkurborg svo sem nánar greinir í gjaldskrá þessari.
 
2. gr.
Gjald fyrir blandaðan heimilisúrgang:
Gjaldflokkur Tegund íláts og hirða kr./ílát á ári
A.1 120 l spartunna, sótt minna en 15 metra frá sorphirðubíl á 14 daga fresti 21.000
A.2 120 l spartunna, sótt meira en 15 metra frá sorphirðubíl á 14 daga fresti 27.100
A.3 240 l grá tunna, sótt minna en 15 metra frá sorphirðubíl á 14 daga fresti 34.200
A.4 240 l grá tunna, sótt meira en 15 metra frá sorphirðubíl á 14 daga fresti 42.500
A.5 660 l ker, sótt minna en 15 metra frá sorphirðubíl á 14 daga fresti 94.050
A.6 660 l ker, sótt meira en 15 metra frá sorphirðubíl á 14 daga fresti 116.875
 
Gjald fyrir pappírsefni:
Gjaldflokkur Tegund íláts og hirða kr./ílát á ári
B.1 240 l blá tunna, sótt minna en 15 metra frá sorphirðubíl á 21 dags fresti 10.200
B.2 240 l blá tunna, sótt meira en 15 metra frá sorphirðubíl á 21 dags fresti 15.600
B.3 660 l blátt ker, sótt minna en 15 metra frá sorphirðubíl á 21 dags fresti 28.050
B.4 660 l blátt ker, sótt meira en 15 metra frá sorphirðubíl á 21 dags fresti 42.900
 
Gjald fyrir plastefni:
Gjaldflokkur Tegund íláts og hirða kr./ílát á ári
C.1 240 l græn tunna, sótt minna en 15 metra frá sorphirðubíl á 21 dags fresti 10.600
C.2 240 l græn tunna, sótt meira en 15 metra frá sorphirðubíl á 21 dags fresti 16.000
C.3 660 l grænt ker, sótt minna en 15 metra frá sorphirðubíl á 21 dags fresti 29.150
C.4 660 l grænt ker, sótt meira en 15 metra frá sorphirðubíl á 21 dags fresti 44.000
 
Gjald fyrir lífúrgang:
Gjaldflokkur Tegund íláts og hirða kr./ílát á ári
D.1 120 l brún tunna, sótt minna en 15 metra frá sorphirðubíl á 14 daga fresti 13.200
D.2 120 l brún tunna, sótt meira en 15 metra frá sorphirðubíl á 14 daga fresti 19.300


Gjaldi er ætlað að standa undir kostnaði við ílát, hirðu og meðhöndlun úrgangs. 

Djúpgámar

Gjald fyrir djúpgáma greiðist fyrir hverja losun. Greitt er fyrir mismunandi stærð af gámi og úrgangsflokki skv. eftirfarandi:

Blandaður úrgangur:

  • 3 m³ gámur 20.100 kr/losun
  • 4 m³ gámur 24.800 kr/losun
  • 5 m³ gámur 29.400 kr/losun

Pappírsefni:

  • 3 m³ gámur 6.300 kr/losun
  • 4 m³ gámur 6.300 kr/losun
  • 5 m³ gámur 6.300 kr/losun

Plastefni:

  • 3 m³ gámur 6.700 kr/losun
  • 4 m³ gámur 6.800 kr/losun
  • 5 m³ gámur 6.900 kr/losun

Lífúrgangur:

  • 3 m³ gámur 16.200 kr/losun

Gjaldi er ætlað að standa undir kostnaði við hirðu og meðhöndlun.

Aðrir gjaldaliðir.

Merktir pokar fyrir tilfallandi umfram blandaðan úrgang: 1.282 kr./stk. Seld eru 5 stk á rúllu. 

Gjald fyrir aukalosun: 4.700 kr./ferð auk 1.650 kr./ílát sem losað er.

Gjald fyrir aukalosun djúpgáma er skv. losunargjaldi djúpgáma hér að framan.

Gjald vegna reksturs grenndar- og endurvinnslustöðva: 17.850 kr./íbúð. Gjaldi vegna grenndar- og endurvinnslustöðva er ætlað að standa undir kostnaðarhlutdeild Reykjavíkurborgar í rekstri grenndar- og endurvinnslustöðva Sorpu bs.

Umsýslugjald vegna breyttrar þjónustu, akstur og skráning íláta, er 3.500 kr. fyrir hvert sinn sem óskað er breytinga.

3. gr.

Gjalddagi gjalda skv. 2. gr. er útgáfudagur reiknings og eindagi 30 dögum síðar. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga, séu gjöld ekki greidd á eindaga.

4. gr.

Gjöld samkvæmt gjaldskránni má innheimta með fjárnámi. Innheimtudeild Reykjavíkurborgarannast innheimtu gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari.

Gjaldskráin er samin og samþykkt af borgarráði Reykjavíkurborgar með heimild í 5. mgr. 59.gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum og 2. mgr. 23. gr.laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, með síðari breytingum og öðlast gildi við birtingu.

Um leið fellur úr gildi gjaldskrá fyrir sorphirðu í Reykjavíkurborg nr. 860/2021.


Borgarstjórinn í Reykjavík, 21. desember 2021.