Þjónusta

Verð / Price

Börn (0-5 ára)
Children (0-5 years old)
Frítt
Free
Börn (6 - 17 ára)
Children (6-17 years old)
175 kr.
Fullorðnir (18 ára og eldri)
Adults (18+)
1.100 kr.
Eldriborgarar 67 ára og eldri
Senior citizens over 67
Frítt
Free
10 miða kort barna
10 admissions children
1.140 kr.
10 miða kort fullorðnir*
10 admissions adults
5.070 kr.
20 miða kort fullorðinna*
20 admissions adults
9.270 kr.
6 mánaða kort barna
6 month pass children
7.200 kr.
6 mánaða kort fullorðinna
6 month pass adults
20.250 kr.
Árskort barna
Annual pass children
11.160 kr.
Árskort fullorðnir
Annual pass adults
37.250kr
Leigður sundfatnaður
Rental swimsuit
980 kr.
Leiga handklæði
Rental towel
660 kr.
Tilboð - sund, sundföt og handklæði
Offer - entry, swimsuit and towel
2.100 kr.
Brautarleiga vegna kennslu 6.350 kr.
Útgáfa á rafrænu handhafakorti
Issue of an electronic card
780 kr.
Útgáfa á rafrænu handhafakorti fyrir börn
Issue of an electronic card for children
470 kr.
Endurútgáfa á persónugerðu kort
Reissue of an electronic card
780 kr.

 

* Hver áfylling tíu- og tuttugumiða korta gildir í  48 mánuði.

 

Electronic  admission cards are valid for four years from date of issue
Round cards with 10 and 20 tickets are only valid for the cardholder and relatives.
 
Yngri en 18 ára er heimilt að fara í gufubað í fylgd með fullorðnum forráðamanni. Gufuböðin eru ekki æskileg fyrir mjög unga einstaklinga. 

Gjaldskylda fellur niður við 67 ára aldur og miðast við afmælisdag, framvísa verður persónuskírteini.
Senior citizens over 67 year old are free of charge.

Öryrkjar eru ekki gjaldskyldir gegn framvísun skírteinis gefið út af Sjálfsbjörgu, félagi fatlaðra í Reykjavík, sem skal endurnýjað árlega.

Einnig eru þeir ekki gjaldskyldir sem framvísa skírteini Tryggingastofnunar ríkisins „grænu skírteini“ vegna varanlegrar örorku, skírteini Blindrafélags „bláu skírteini“ og  umönnunarkorti „gulu skírteini“ vegna sérstakrar umönnunar barns.

10 og 20 miða afsláttarkort eru eingöngu til nota fyrir handhafa kortanna ásamt þeirra fjölskyldu.
Stærri hópar geta leitað tilboða fyrirfram hjá forsvarsmönnum lauganna. 

Börn byrja að greiða barnagjald 1. júní, árið sem að þau verða 6 ára.

Börn sem verða 10 ára á árinu mega fara ein í sund án fylgdarmanns frá 1. júní

Gjaldskrá er ákveðin af borgarstjórn Reykjavíkur.

Gjaldskrá var samþykkt í borgarstjórn í desember 2021 og tók gildi 1. janúar 2022.