2022 2021  
Lýsing Verð Verð Hækkun
Staðsetning bygginga*      
Tvær hornréttar línur og einn hæðarpunktur 40.600 39.000 4,1%
Hver lína umfram 2 5.505 5.290 4,1%
Stök hæðarmæling á einum punkti 8.950 8.600 4,1%
Hver hæðarpunktur umfram einn 890 855 4,1%
       
Staðsetning lóðamarka**      
Fyrstu fjórir lóðamarkapunktar 40.600 39.000 4,1%
Hver punktur umfram fjóra 2.750 2.640 4,2%
Einn hæðarpunktur á sama tíma og staðsetning 2.060 1.980 4,0%
Hver hæðarpunktur umfram einn 890 855 4,1%
       
Könnun lóðamarka og gerð uppdrátta      
Tillöguuppdrættir 22.730 21.840 4,1%
Könnun á lóðamörkum eignalóða og gerð málsettra uppdrátta 82.650 79.400 4,1%

 

* Ef fleiri en eitt hús á sömu lóð er gjaldið 50% af fullu gjaldi fyrir hverja byggingu umfram eina.
** Ef bygging er staðsett um leið og lóðamörk greiðast 50% af ofanrituðu gjaldi.
** Ef staðsettar eru fleiri en ein samliggjandi lóð er gjaldið 50% af ofanrituðu gjaldi fyrir hverja lóð.
Fyrir staðfestingu á staðsetningu bygginga og lóða skv. mælingum er gjaldið 56 % af venjulegu gjaldi.
Virðisauki er ekki innifalinn í ofanrituðum gjöldum.