Á velferðarsviði er ríkur vilji til þátttöku í rannsóknarsamfélaginu og álitið mikilvægt að niðurstöður rannsókna sem sviðið tekur þátt í auki þekkingu á velferðarþjónustu og verði henni til framdráttar. Það er jafnframt mikilvægur hluti rannsókna að notendur þjónustu fái tækifæri til að láta skoðanir sínar í ljós.

Skilyrði til rannsókna:

  • Rannsókn sé lokaverkefni til grunnnáms á háskólastigi, meistaranáms á háskólastigi sem og stærri rannsóknir
  • Rannsókn skal uppfylla lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018
  • Ef rannsókn krefst leyfis Persónuverndar þá aflar ábyrgðarmaður leyfis
  • Ef rannsókn krefst leyfis Vísindasiðanefndar þá aflar rannsakandi leyfis

Afgreiðsla á beiðnum um rannsóknarleyfi

Allar beiðnir um rannsóknir þarf að samþykkja sérstaklega. Þær eru háðar formlegu leyfi og þarf útfyllt umsóknarbeiðni að berast skrifstofu velferðarsviðs til að beiðni verði tekin fyrir. Á velferðarsviði starfar teymi sem tekur fyrir allar rannsóknarbeiðnir. Í teyminu eru Ólafía Dögg Ásgerisdóttir, teymisstjóri í teymi árangurs- og gæðamats, Elín Sigríður Gunnsteinsdóttir, sérfræðingur í teymi árangurs- og gæðamats, Þórhildur Guðrún Egilsdóttir, deildarstjóri skrifstofu öldrunarmála og Íris Þóra Júlíusdóttir, persónuverndar lögfræðingur velferðarsviðs.

Allar spurningar og ábendingar má senda á netfangið vel.rannsoknir@reykjavik.is.

Sækja um rannsókn á velferðarsviði