Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa fylgir eftir ákvörðunum mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs. Ráðið starfar í umboði borgarráðs Reykjavíkur og mótar stefnu, tekur ákvarðanir og gerir tillögur til borgarráðs í mannréttindamálum. 

Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa sér um að framfylgja mannréttindastefnu borgarinnar. Mannréttindastefnan byggir á mannréttindum og jafnræðisreglunni. Jafnræðisreglan eða bann við mismunun er ein grunnhugmynd mannréttinda. Hana er að finna í helstu mannréttindasamningum og í 65. gr. stjórnarskrárinnar en reglan kveður á um að bannað sé að mismuna fólki á grundvelli tiltekinna eiginleika þess eða af öðrum ómálefnalegum ástæðum.

Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa veitir fræðslu um mannréttindastefnu borgarinnar sem og um önnur mannréttindamál, en hægt er að senda fyrirspurnir og fræðslubeiðnir á mannrettindi@reykjavik.is. Mannréttindastjóri er Anna Kristinsdóttir.

 

Helstu verkefni mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu eru: 

 • Annast framkvæmd mannréttindastefnu

 • Vinna ásamt mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráði að aðgerðaáætlunum í  mannréttinda- og lýðræðismálum

 • Fylgja eftir ákvörðunum mannréttinda-,nýsköpunar og lýðræðisráðs, öldungaráðs, fjölmenningarráðs, ofbeldisvarnarnefndar og aðgengis- og samráðsnefndar í málefnum fatlaðs fólks.

 • Eiga samvinnu við félög og önnur sveitarfélög í málum sem mannréttindastefna Reykjavíkurborgar nær til

 • Eiga samráð við tilnefnda mannréttindafulltrúa á sviðum borgarinnar

 • Efla samráð í mannréttinda- og lýðræðismálum innan borgarinnar

 • Eiga frumkvæði að verkefnum sem tryggja mannréttindi borgarbúa

 • Standa vörð um að borgarbúum sé ekki mismunað vegna uppruna, þjóðernis, tungumáls, litarháttar, trúarbragða, lífs-, stjórnmálaskoðana, trúleysis, kyns, kynhneigðar, kynvitundar, kyntjáningar, kyneinkenna, aldurs, fötlunar, holdafars, líkamsgerðar, heilsufars, atgervis eða annarrar stöðu.

 

Á mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu eru vistuð, auk mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs eftirtalin ráð og nefndir:

 • Aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólksVerksvið hennar er að vera borgarstjórn, nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar til ráðgjafar um málefni og hagsmuni fatlaðs fólks í aðgengismálum í víðum skilningi, við mótun allrar þjónustu borgarinnar sem snýr að fötluðu fólki og eftir atvikum öðrum hagsmunamálum fatlaðs fólks. 

 • Fjölmenningarráð. Verksvið þess er að vera borgarstjórn og nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar til ráðgjafar um málefni hagsmuni borgarbúa sem eru innflytjendur.

 • ÍbúaráðVerksvið þeirra er að vinna að auknu íbúalýðræði innan borgarinnar og eru mikilvægur samráðsvettvangur Reykjavíkurborgar. 

 • Ofbeldisvarnarnefnd. Verksvið hennar er að vera borgarstjórn og nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar til ráðgjafar um aðgerðir og viðbrögð við ofbeldi í samfélaginu.

 • Öldungaráð. Verksvið þess er að vera borgarstjórn, nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar til ráðgjafar um málefni og hagsmuni borgarbúa sem er 67 ára og eldri.

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Hægt er að hafa samband við skrifstofuna gegnum netfangið mannrettindi@reykjavik.is eða í síma  411 4156. Af hverju ætti ég að hafa samband við mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu?