midborgarsjodur_2.jpg

Opið er fyrir umsóknir um styrki úr Miðborgarsjóði til og með 25. október 2021

Miðborgarsjóður auglýsir eftir umsóknum um styrki til verkefna eða viðburða sem eiga að fara fram í miðborginni á tímabilinu nóvember 2021 til apríl 2022. Árið 2021 er heildarúthlutun Miðborgarsjóðs 10 m.kr.

Markmið Miðborgarsjóðs er að efna til samstarfs við félagasamtök, fyrirtæki og einstaklinga með það að markmiði að efla fjölbreytni, frumkvæði, nýsköpun og rannsóknir í málefnum miðborgar Reykjavíkur.

Miðborgarsjóður mun styrkja verkefni og viðburði sem varpa ljósi á fjölbreytileika hennar og laða að borgarbúa og aðra gesti sem vilja upplifa miðborgina og njóta alls þess sem hún hefur uppá að bjóða.

Í ár 2021 verður lögð áhersla á verslun og þjónustu, tónlist og aðra menningartengda viðburði og verkefni ásamt markaðssetningu miðborgarinnar. Einnig verður horft til rannsóknar-, nýsköpunar-, og þróunarverkefna sem efla miðborgina sem og grænna og umhverfisvænna verkefna. Verkefni og viðburðir verða að uppfylla skilyrði heilbrigðisyfirvalda um samkomutakmarkanir sem í gildi eru hverju sinni.

Framkvæmdir tengdar húsnæði, innan- eða utanhúss, verða ekki styrktar, né markaðssetning einstaka reksturs.

Áður en sótt er um er mikilvægt er að kynna sér úthlutunarreglur Miðborgarsjóðs sem og reglur Reykjavíkurborgar um styrki

 

Hvernig er sótt um?

Einungis eru teknar til greina umsóknir sem berast innan tilskilins frests og uppfylla þær kröfur sem reglur Reykjavíkurborgar kveða á um. Við mat á umsóknum mun stefna miðborgarmála og mannréttindastefna Reykjavíkurborgar vera hafðar til hliðsjónar. Viðburðir eða verkefni eru ekki styrkt eftir á.

Styrkir úr sjóðnum eru afgreiddir eftir að samningar um styrkveitingu hafa verið undirritaðir og gegn framvísun fjárhagsáætlunar vegna þess verkefnis sem styrkurinn er veittur til. Styrkirnir eru greiddir út í samræmi við úthlutunarreglur sjóðsins.

Fyrirspurnir eða ábendingar má senda á midborgin@reykjavik.is  

Styrkir úr Miðborgarsjóði eru samþykktir af Borgarráði en það er verkefnisstjórn miðborgarmála sem vinnur úr innsendum umsóknum. Nánir upplýsingar um stefnu miðborgarmála og verkefnisstjórn miðborgarmála eru að finna á heimasíðu Reykjavíkurborgar undir miðborgin.

 

City Centre Fund is open for applications until 25 October 2021

Reykjavík City Centre Fund is now open for applications intended for projects or events that will take place within the city centre from November 2021 to April 2022.

The City Centre Fund aims to collaborate with NGOs, companies and individuals that encourage diversity, initiative, innovation and research, focussing on City Centre affairs.

The City Centre Fund will support events and projects which will highlight diversity, and encourage both residents and visitors to come and explore the city centre, and enjoy all it has to offer.

In 2021, special emphasis will be placed on trade and services, music and other cultural events and projects, as well as general promotion of the city centre.  Projects on research, development and innovation that aim to strengthen the city centre will also be taken into consideration as well as environmentally friendly projects.  All proposals must meet official requirements of Icelandic health authorities regarding restrictions on mass gatherings, which are in force at any given time.

Constructions on housing, both indoors and outdoors, will not be funded, nor any promotions of individual operations.

Before applying, it is important to study the allocation rules of the City Centre Fund as well as Reykjavik´s general rules regarding grants.

Currently the rules are only available in Icelandic.

How do you apply?

Only applications that meet the requirements stipulated by the City of Reykjavik and are submitted within the deadline can be considered.

All applications will be evaluated in regards to the Reykjavik Human Right´s Policy and The policy on City Centre Affairs.  Events and projects will not be funded subsequently.

Grants from the fund will be processed after grant agreements have been signed, and a budget for the project has been presented.  The grants are disbursed in accordance with the fund's allocation rules.

Inquiries or recommendations can be sent to midborgin@reykjavik.is   

Grants from the City Centre Fund are approved by the City Council, but it is the City Council's Project Board that processes submitted applications.  Further information on The City Centre Policy and the City Centre Project Board can be found in the City of Reykjavik’s website in Icelandic under midborgin.