Borgarráð fer, ásamt borgarstjóra, með framkvæmdastjórn Reykjavíkurborgar og fjármálastjórn, að því leyti sem þessi mál eru ekki öðrum falin. Það hefur umsjón með stjórnsýslu Reykjavíkurborgar almennt og fjárstjórn hennar sérstaklega, undirbýr fjárhagsáætlanir og sér um að ársreikningar Reykjavíkurborgar séu samdir reglum samkvæmt. Borgarráði er heimil fullnaðarákvörðun mála sem ekki varða verulega fjárhag borgarsjóðs eða stofnana hans, enda sé ekki ágreiningur innan ráðsins eða við borgarstjóra um ákvörðunina.

Formaður ráðsins er Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Líf Magneudóttir er varaformaður ráðsins.

Í borgarráði sitja sjö borgarfulltrúar kjörnir af borgarstjórn til eins árs í senn og jafnmargir til vara. Borgarstjóri situr fundi borgarráðs, en hann hefur þar ekki atkvæðisrétt nema hann sé sérstaklega í það kjörinn. Flokkur sem fulltrúa á í borgarstjórn, en ekki í borgarráði, má tilnefna borgarfulltrúa til að sitja fundi borgarráðs með málfrelsi og tillögurétt.

Reglulegir fundir borgarráðs eru haldnir í Ráðhúsi Reykjavíkur á fimmtudögum og hefjast kl. 9:00.
Fundadagatal borgarráðs árið 2021.

Borgarráð starfar samkvæmt V. kafla sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Það var stofnað með samþykkt um stjórn bæjarmálefna Reykjavíkur nr. 73/1932. Í V. kafla samþykktar um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar nr. 1020/2019 eru ákvæði um verkefni borgarráðs, sbr. 35. gr. sveitarstjórnarlaga. Samþykktina, auk viðauka við hana og breytinga sem gerðar hafa verið, má nálgast hér. Jafnframt er vísað til 2. mgr. 42. gr. laganna varðandi embættisafgreiðslur skrifstofustjóra borgarstjórnar, samanber viðauka 2.1 við samþykktina.

Skrifstofa borgarstjórnar annast alla umsýslu fyrir borgarráð. Í því felst móttaka og meðferð gagna, undirbúningur funda, svo sem gerð og útsending dagskrár, framkvæmd funda, þar með talið ritun fundargerða, frágang gagna og tilkynningar um afgreiðslu mála, birting fundargerða og upplýsingagjöf til almennings.