Deiliskipulagsáætlun              Meðferð máls

Auglýst í B-deild
Stjórnartíðinda

Austurhöfn, TRH 
Skýringaruppdráttur
Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 7. október 2010
1. júlí 2011

Áland, Furuborg 
Skýringaruppdráttur

Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 6. janúar 2011

11. apríl 2011
Breiðhöfði 11a Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 27. janúar 2011
18. mars 2011
Boðagrandi 9 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 15. júlí 2011
12. ágúst 2011
Borgartún 33 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 5. ágúst 2011 
22. ágúst 2011
Borgartún 35-37 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 26. ágúst 2011 
18. október 2011
Borgartúnsreitur vestur 
Skýringaruppdráttur
Borgarráð samþykkti nýtt deiliskipulag
7. apríl 2011
8. júlí 2011
Brautarholt I, golfvöllur Borgarráð samþykkti nýtt deiliskipulag 
1. september 2011 
18. október 2011
Brekkubær 32-44 Skipulagsráð samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 9. febrúar 2011
10. júní 2011
Einarsnes 64 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 27. janúar 2011 
5. apríl 2011
Faxafen 10 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 17. mars 2011 
11. apríl 2011 
Vesturhöfn,
Hólmaslóð - Djúpaslóð
Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 18. nóvember 2011 
28. desember 2011
Fossvogsdalur Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 2. september 2011 
30. september 2011
Framnesvegur 14 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 13. maí 2011 
7. júní 2011
Gerðhamrar 19 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 18. nóvember 2011
5. desember 2011
Grjótháls 10 Borgarráð samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 10. febrúar 2011
28. mars 2011
Grandagarður 1-35 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 8. apríl 2011
28. apríl 2011
Grensásvegur 11 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 9. september 2011
26. september 2011
Grettisgata 18a Skipulagsráð samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 23. nóvember 2011
9. desember 2011
Grundarstígsreitur Borgarráð samþykkti nýtt deiliskipulag
22. september 2011
9. desember 2011
Hamrahlíð 17 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 28. mars 2011 
11. apríl 2011
Hamrahlíð 17 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 5. ágúst 2011 
22. ágúst 2011
Haukdælabraut 98 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 26. ágúst 2011
30. september 2011
Hábær 41 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 15. apríl 2011
2. maí 2011
Háskóli Íslands,
vestan Suðurgötu
Borgarráð samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 7. apríl 2011
17. maí 2011
Háskóli Íslands, Vatnsmýri Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 14. október 2011
5. desember 2011

Háskóli Íslands, Vísindagarðar 
Greinargerð

Skipulagsráð samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 8. júní 2011
28. júlí 2011
Heiðargerði 98 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 27. janúar 2011
18. mars 2011
Hlyngerði 3 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 10. júní 2011
1. júlí 2011
Hólaberg 84 Skipulagsráð samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 25. maí 2011
10. júní 2011
Hólaberg 84 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 25. júní 2010
11. apríl 2011
Hólmsheiði, fisfélag Reykjavíkur Borgarráð samþykkti nýtt deiliskipulag
9. desember 2010
3. febrúar 2011
Hólmsheiði / Fjárborg /
Almannadalur
Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 10. júní 2011
19. júlí 2011
Hverafold 58 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 15. apríl 2011
2. maí 2011
Hverafold 130 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 21. janúar 2011
25. febrúar 2011
Kirkjuteigur 24,
Laugarnesskóli
Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 15. júlí 2011
12. ágúst 2011
Kjalarnes, Saltvík Skipulagsráð samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 25. maí 2011
10. júní 2011
Kollagrund 2, Klébergsskóli Skipulagsráð samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 13. apríl 2011
2. maí 2011
Kristnibraut 65-67 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 6. janúar 2011 
16. febrúar 2011
Krosshamrar 5 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 8. apríl 2011 
28. apríl 2011
Krókháls 1 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 9. september 2011
26. september 2011
Kvistaland 26 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 15. júlí 2011
12. ágúst 2011
Köllunarklettsvegur 8 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 6. janúar 2011
25. febrúar 2011
Lambhagaland, OR dreifistöðvar Skipulagsráð samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 30. nóvember 2011
28. desember 2011
Lambhagavegur 23 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 16. september 2011 
30. september 2011
Lautarvegur 18 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 11. mars 2011 
28. apríl 2011
Leiðhamarar 1 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 6. janúar 2011
16. febrúar 2011
Norðlingaholt Borgarráð samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 10. febrúar 2011
28. mars 2011
Seljavegur 12 og 32 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 5. ágúst 2011
 22. ágúst 2011
Selásbraut 109, Selásskóli Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 6. maí 2011
24. júní 2011
Sólvallagata 48 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 22. júní 2011
8. júlí 2011
Spítalastígur 8 Borgarráð samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 1. september 2011
18. október 2011
Sporhamrar 5 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 15. apríl 2011
27. maí 2011
Stuðlaháls 1 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 22. júlí 2011
22. ágúst 2011
Suðurhólar 35 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 20. maí 2011
7. júní 2011
Suðurlandsbraut, Steinahlíð Borgarráð samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 1. september 2011
30. september 2011
Suður-Selás og Norðlingaholt Borgarráð samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 10. febrúar 2011
28. mars 2011 
Suður-Selás Borgarráð samþykkti nýtt deiliskipulag 
10. febrúar 2011 
28. mars 2011
Sundagarðar 2b Skipulagsráð samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 27. apríl 2011
27. maí 2011
Túngötureitur Borgarráð samþykkti nýtt deiliskipulag 
3. nóvember 2011 
16. desember 2011
Vesturgata 5b Borgarráð samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 24. febrúar 2011
5. apríl 2011
Vesturhlíð 1, leikskóli Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 1. júlí 2011
12. ágúst 2011
Vættarborgir 15-25 og 27-35 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 1. apríl 2011
17. maí 2011
Þórsgata 15 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 25. mars 2011
17. maí 2011
Þönglabakki 1 Skipulagsstjóri samþykkti breytingu
á deiliskipulagi 20. maí 2011
1. september 2011