Borgarlögmaður er í fyrirsvari fyrir Reykjavíkurborg og stofnanir hennar um lögfræðileg málefni. Hann hefur með höndum málflutning og aðra réttargæslu ásamt samningsgerð fyrir hönd Reykjavíkurborgar.

Yfirlestur og skjalagerð fyrir svið og stofnanir, vegna samninga þeirra við þriðja aðila, er meðal verkefna borgarlögmanns.

Embætti borgarlögmanns er í fyrirsvari vegna skaðabótakrafna sem beint er gegn Reykjavíkurborg. Einnig hefur embættið með höndum uppgjör slysabóta á grundvelli kjarasamninga. Um skilmála slysatrygginga launþega gilda reglur sem samþykktar voru á fundi borgarráðs 5. júní 1990, nr. 1/-90 vegna slysa sem starfsmenn verða fyrir í starfi og nr. 2/-90 vegna slysa sem starfsmenn verða fyrir utan starfs. Sjá nánar reglur hér til hliðar.

Borgarlögmaður
Ráðhúsi Reykjavíkur
Tjarnargötu 11
101 Reykjavík,
sími: 411 4100,
netfang: borgarlogmadur@reykjavik.is.

Skipurit: 

Aðalskipurit Reykjavíkurborgar

Borgarstjóri Borgarlögmaður Image Map Borgarráð