Sviðsstjóri er Arna Schram.

Menningar- og ferðamálasvið ber ábyrgð á menningarmálum og rekstri menningarstofnana Reykjavíkurborgar. Það annast tengsl og þjónustu við ferðaþjónustuna og heildstæða kynningu á Reykjavík. Þá sér sviðið um skipulagningu og framkvæmd ýmissa viðburða og hátíða.

Sviðið hefur jafnframt umsjón með málefnum Leikfélags Reykjavíkur í Borgarleikhúsi, tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu, Listahátíðar í Reykjavík og Sinfóníuhljómsveitar Íslands fyrir hönd Reykjavíkurborgar.

Menningar- og ferðamálasvið sér um samninga, styrki og samskipti við lista- og menningarlífið og er borgaryfirvöldum til faglegrar ráðgjafar í þeim málaflokkum sem undir sviðið heyra.

Sviðsstjóri vinnur með menningar-, íþrótta- og tómstundaráði, stýrir undirbúningi fyrir fundi ráðsins og framkvæmd ákvarðana þess. Hann ber ábyrgð á að rekstur og stjórnsýsla menningar- og ferðamálasviðs sé í samræmi við lög og markaða stefnu Reykjavíkurborgar þar með talið í fjármálum, þjónustu- og starfsmannamálum.  Sviðsstjóri hefur faglega forystu á sviðinu, ber ábyrgð á innleiðingu breytinga og nýsköpunar og heyra stjórnendur stofnana sviðsins beint undir sviðsstjóra. Sviðsstjóri kynnir fyrir fagráði tillögur í frumvarp að fjárhagsáætlun og starfsáætlun og hefur eftirlit með framkvæmd stefnumótunar og starfsáætlana. Sviðsstjóri ber af hálfu sviðsins ábyrgð á samskiptum og tengslum þess innan borgarkerfis sem utan. Sviðsstjóri situr í stjórn Hörpu fyrir hönd Reykjavíkurborgar.

Skrifstofa sviðsins

Skrifstofa sviðsins sinnir jafnframt þjónustu við menningar-, íþrótta- og tómstundaráð og samskiptum við stjórnsýslu borgarinnar. Skrifstofan ber ábyrgð á skjalavörslu, móttöku og umsjón erinda sem berast sviðinu, umsjón með innri og ytri vef sviðsins og ýmsum sérverkefnum í menningar-, markaðs- og ferðamálum.

Skrifstofa fjármála og rekstrar ber ábyrgð á almennri fjármálastjórnun, fjárhagsáætlunargerð og ráðgjöf til stofnana sviðsins. Á skrifstofunni eru unnin reglubundin uppgjör og ársreikningur og almennt eftirlit haft með rekstri. Skrifstofunni tilheyra safnbúðarverkefni og menningarkort. Skrifstofustjóri er tengiliður sviðsins í málefnum Borgarleikhússins. Skrifstofustjóri fjármála og rekstrar er staðgengill sviðsstjóra.

Skrifstofa mannauðsmála styður stjórnendur sviðsins í mannauðsmálum og heldur utan um fræðslu og annan stuðning til stjórnenda sviðsins í starfsmannamálum.

Skrifstofa menningarmála annast almenna stjórnsýslu á sviði menningarmála og heldur utan um starfssamninga, styrki, húsnæðissamninga og viðurkenningar á vettvangi menningarmála í samráði við sviðsstjóra. Skrifstofustjóri stýrir viðburðateymi Menningar- og ferðamálasviðs  en það annast framkvæmd hátíða sem heyra undir sviðið. Þá hefur skrifstofustjóri umsjón og eftirlit með starfi sameiginlegs barnamenningarfulltrúa MOF og SFS (Skóla- og frístundasviðs).

Reykjavíkurborg var útnefnd ein af Bókmenntaborgum UNESCO á árinu 2011 og eru verkefni Bókmenntaborgarinnar hýst á skrifstofu menningar- og ferðamálasviðs.

Þróunarverkefni til þriggja ára um Tónlistarborgina Reykjavík tilheyrir sviðinu en markmiðið er að efla Reykjavík enn frekar sem tónlistarborg.

Höfuðborgarstofa ber ábyrgð á kynningu og markaðssetningu á Reykjavík í samræmi við ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar.

Menningarstofnanir Reykjavíkurborgar

Borgarbókasafn Reykjavíkur, Listasafn Reykjavíkur og Borgarsögusafn Reykjavíkur starfa samkvæmt samþykktum Reykjavíkurborgar, menningarstefnu Reykjavíkurborgar og lögum og reglugerðum á hverju sviði.