Snjóvaktin

Snjóvakt með skipulögðum bakvöktum er í Reykjavík frá því í nóvember til loka mars (frá 46. viku til loka 13. viku) og utan þess tíma eftir þörfum. Aðstæður eru metnar oft, meðal annars kl. 3.00 á nóttunni.  Starfsmenn Reykjavíkurborgar og verktakar á vegum borgarinnar eru ræstir út þegar aðstæður kalla á viðbrögð.

Í grófum dráttum má skipta verkefnum Reykjavíkurborgar við snjóhreinsun, snjómokstur og hálkueyðingu í þrennt eftir því hvort um er að ræða umferðargötur, stíga og gangstéttar eða stofnanalóðir og strætóskýli.  Aðstæður kalla á mismunandi tækjakost og aðferðir, en markmiðið er það sama: að tryggja greiðar leiðir. Þá hefur Reykjavíkurborg boðið íbúum að sækja sand og salt á hverfastöðvar og verkbækistöðvar til að bæta öryggi á gönguleiðum í sínu nágrenni og heimkeyrslum. 
 
Reykjavíkurborg vill standa vel að þessum málum og þiggur allar ábendingar um það sem betur má fara. Bæði um hvernig vinnan er skipulögð sem og hvernig að framkvæmd er staðið. Hér á þessari síðu er yfirlit um hvernig við skipuleggjum okkar snjóhreinsun og hálkuvarnir. Þeir sem hafa athugasemdir geta komið ábendingum á framfæri í síma 411 11 11 eða sett inn á ábendingavefinn okkar. Opna ábendingavef. 

Forgangsröðun í stuttu máli

Stofnbrautir, strætóleiðir og fjölfarnar safngötur njóta forgangs, en miðað er við að stofnbrautir og strætóleiðir séu færar fyrir kl. 7.00 að morgni og að hreinsun annarra megin umferðargatna sé lokið fyrir kl. 8.00.  Skoða í Borgarvefsjá forgangsröðun gatna
 
Stofnstígar svo sem göngu- og hjólastígar milli borgarhluta fá forgang í hreinsun og síðan helstu gönguleiðir að strætóbiðstöðvum og skólum sem eiga að vera greiðfærar fyrir kl. 8.00 virka daga. Aðrir almennir stígar eiga að klárast fyrir hádegi. Síðan 36 tímum eða daginn eftir að snjór hættir að falla er hægt að ljúka hreinsun stíga. Skoða í Borgarvefsjá forgangsröðun göngu- og hjólastíga.  
 
Snjóhreinsun á strætóbiðstöðvum, auk þess að sanda og salta aðkomuleiðir, er unnið eftir þörfum.  Þá eru gönguleiðir og bílastæði við leikskóla, grunnskóla,  sundlaugar og nokkrar stofnanir hjá velferðarsviði hreinsaðar.  

Vinna við snjóhreinsun hefst oft klukkan fjögur um nótt. 

Nánari lýsingu á vetrarþjónustu er að finna í þjónustuhandbók.

Á hinum fullkomna degi þegar góð samstilling næst við máttarvöldin og hvorki frýs né bætir í snjó eftir að búið er að skafa eða sanda gengur áætlunin eftir. Reynslan kennir okkur þó að oft þarf að fara aftur á byrjunarreit og þá reynir á að íbúar sýni skilning á aðstæðum og skilji að tímaáætlanir geta gengið úr skorðum. Við búum nú einu sinni á Íslandi.

Hvenær er gatan mín rudd?

Íbúar vilja eðlilega vita hvenær þeirra gata verður rudd. Eins og segir hér að framan njóta stofnbrautir, strætóleiðir og fjölfarnar safngötur forgangs.

Íbúagötur eru aðeins hreinsaðar séu þær þungfærar einkabílum, mikil hálka, eða snjódýpt meiri en 15 cm. Út af  þessari reglu hefur þó verið brugðið ef talin er hætta á að frysti þegar snjóhryggir hafa myndast.  Snjóhreinsun takmarkast við að gera þessar götur akfærar og við hálkueyðingu er ýmist notaður sandur eða salt. Við snjóhreinsun íbúagatna er líklegt að við innkeyrslur myndist snjóruðningar sem Reykjavíkurborg sér ekki um að hreinsa. Það fellur því í hlut íbúanna sjálfra að hreinsa burt snjó úr innkeyrslum.

Salt eða sandur?

Á umferðargöturnar fara stórvirk snjóruðningstæki sem komast hratt yfir og þau nota salt til hálkueyðingar. Hér hefur í auknum mæli verið notast við saltpækil sem gagnast vel á ísingu.  Markmiðið er að tryggja öryggi með eins litlu saltmagni og mögulegt er.
 
Á stíga og gangstéttar fara sérútbúnar dráttarvélar og til hálkueyðingar er notaður þveginn sandur (0 - 8 mm) og í sumum tilvikum saltpækill.
 
Mögulegt er að fá saltkassa í húsagötur þar sem aðstæður eru erfiðar, til dæmis í bröttum brekkum. Þjónustuver Reykjavíkurborgar veitir nánari upplýsingar í síma 4 11 11 11.
 

Kostnaður við vetrarþjónustu

Kostnaður við snjóhreinsun og hálkueyðingu er breytilegur milli ára og fer að mestu eftir veðurfari, en þó telur vissulega einnig að  gatna- og stígakerfi hefur stækkað í áranna rás. Kröfur hafa einnig aukist og hitastýringar notaðar við snjóbræðslu.

Hlutfallslega skiptingu kostnaðar við snjóhreinsun og hálkueyðingu má sjá á meðfylgjandi mynd. Tölur eru teknar saman í nóvember 2020 og eru fyrir utan kostnað Vegagerðarinnar af vetrarþjónustu á stofnbrautum.  

Kostnaður eftir árum:

2008 = 401,3 mkr.
2009 = 291,5 mkr.
2010 = 213 mkr.
2011 = 380,9 mkr.
2012 = 596,5 mkr.
2013 = 436 mkr.
2014 = 602,6 mkr.
2015 = 751,8 mkr.
2016 =  633,9 mkr.
2017 = 620,9 mkr.
2018 = 671,3 mkr. 
2019 = 714,9 mkr.
 
Kostnaður eftir vetrum. 
Veturinn 2008 – 2009 = 338,8 mkr.
Veturinn 2009 – 2010 = 232,7 mkr.
Veturinn 2010 – 2011 = 276,2 mkr.
Veturinn 2011 – 2012 = 576,4 mkr.
Veturinn 2012 – 2013 = 474,9 mkr.
Veturinn 2013 – 2014 = 492,5 mkr.
Veturinn 2014 – 2015 = 702,7 mkr.
Veturinn 2015 – 2016 = 736,1 mkr.
Veturinn 2016 - 2017 = 575,5 mkr.
Veturinn 2017 - 2018 = 685,8 mkr.  
Veturinn 2018 - 2019 = 693,9 mkr.
Veturinn 2019 – 2020 = 819,8 mkr.

Vegalengdir í þjónustu

Þau sem hafa áhuga á að skoða þær vegalengdir sem lagðar eru að baki í vetrarþjónustu fá hér eitthvað við sitt hæfi. Hafa má í huga að þegar snjóar eftir að ruðningur hefst getur þurft að byrja á forgangsleiðum á ný áður en hringnum er lokað og því vill oft bætast við þær vegalendir sem lagðar eru að baki. Til hliðsjónar má hafa að hringvegurinn (þjóðvegur nr. 1) er 1.321 km. Tölur eru teknar saman hjá landupplýsingadeild Reykjavíkurborgar í nóvember 2020. 

Götur Ruðningslengd (metrar) Götulengd (metrar)
Þjónustuflokkur 1  Reykjavíkurborg 375.240 201.051
Þjónustuflokkur 2  Reykjavíkurborg 171.027 88.343
Þjónustuflokkur 3  Reykjavíkurborg 417.040 217.557
Upphitað 8.565 8.565
Þjónustuflokkur 1 Vegagerðin 249.370 115.403
Samtals götur: 1.221.242  
     
Göngu- og hjólaleiðir Ruðningslengd (metrar)  
Þjónustuflokkur 1a 77.547  
Þjónustuflokkur 1 212.689  
Þjónustuflokkur 2 163.866  
Þjónustuflokkur 3 119.793  
Þjónustuflokkur 4 226.288  
Upphitað 25.331  
Samtals göngu- og hjólaleiðir: 825.515  
     
     
Ruðningsleiðir og upphitun: 2.046.757  

 

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Við viljum gjarnan fá ábendingar um það sem betur má fara. Þú getur sett inn ábendingu og upplýsingar í ábendingakerfið okkar >>> SETJA INN ÁBENDINGU <<< eða hringt í þjónustuver Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12 - 14, í síma 4 11 11 11. Starfsmenn þar færa þá ábendingu inn í kerfið.

Opið kl. 8.20 - 16.15 alla virka daga. Netfang: upplysingar@reykjavik.is. Á snjóþungum dögum er annríki mikið í þjónustuveri og biðjum við íbúa um að sýna biðlund á slíkum stundum.