Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara

Á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara eru, auk starfsfólks utan teyma, fjögur teymi:

  • Þjónustu- og stjórnsýsluteymi
  • Lóðaúthlutun og samningagerð
  • Atvinnu- og borgarþróunarteymi
  • Samskipta- og mörkunarteymi 

 

Þorsteinn Gunnarsson – borgarritari

Borgarritari er æðsti embættismaður borgarinnar að undanskildum borgarstjóra og einn af staðgenglum hans. Borgarritari hefur yfirumsjón með miðlægri stjórnsýslu og stoðþjónustu á vegum Reykjavíkurborgar og er tengiliður Reykjavíkurborgar við byggðasamlög og B-hluta félög
Vinnusími: 411 4500
Netfang: thorsteinn.gunnarsson@reykjavik.is
 
Pétur Krogh Ólafsson – aðstoðarmaður borgarstjóra
Aðstoðarmaður borgarstjóra er pólitískur ráðgjafi hans. Hann annast ýmis mál í umboði borgarstjóra og er honum og hans nánustu embættismönnum til ráðgjafar. Hefur umsjón með dagskrá borgarstjóra í samráði við dagskrárfulltrúa borgarstjóra.
Vinnusími: 411 4500
 
Unnur Margrét Arnardóttir – verkefnastjóri lýðheilsumála (í leyfi)
Verkefnisstjóri lýðheilsumála ber yfirábyrgð á lýðheilsustefnu Reykjavíkurborgar og eftirfylgni með innleiðingu hennar auk þess að hafa yfirsýn og umsjón með heilsueflingarstarfi í borginni. 
Vinnusími: 411 4500
 
Harpa Þorsteinsdóttirverkefnastjóri lýðheilsumála 
Verkefnisstjóri lýðheilsumála ber yfirábyrgð á lýðheilsustefnu Reykjavíkurborgar og eftirfylgni með innleiðingu hennar auk þess að hafa yfirsýn og umsjón með heilsueflingarstarfi í borginni. 
Vinnusími: 411 4500
 
Ellen Alma Tryggvadóttir - verkefnastjóri matarstefnu
Verkefnisstjóri matarstefnu ber yfirábyrgð á matarstefnu Reykjavíkurborgar og eftirfylgni með innleiðingu hennar.
Vinnusími: 411 4500
 
Svavar Jósefsson – stefnumótun og sérverkefni
Vinnur að umbótum í stefnumótun og stefnuframkvæmd á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara og hjá Reykjavíkurborg og að eflingu markmiðadrifinnar starfsemi og gæðastjórnunar á skrifstofunni. Utanumahald með starfshópum og starfshópaskrá skrifstofunnar. Ýmis sérverkefni.
Sími: 411 4500
 
Bjarni Brynjólfsson 
Vinnusími: 411 4503
Farsími: 893 3389
 

Þjónustu- og stjórnsýsluteymi

Dagný Ingadóttir – teymisstjóri þjónustu- og stjórnsýsluteymis
Stýrir daglegri verkstjórn þjónustu- og stjórnsýsluteymis. Ber ábyrgð á afgreiðslu stjórnsýsluerinda sem berast borgarstjóra og skrifstofunni og afgreiðslu mála fyrir borgarráð og önnur ráð borgarinnar.  Ber ábyrgð á samhæfingu og yfirsýn verkefna á sem lúta að dagskrá borgarstjóra, og  þátttöku hans í viðburðum hérlendis sem erlendis, móttökum, og ýmsum verkefnum á vegum skrifstofunnar. Er starfsmaður neyðarstjórnar Reykjavíkurborgar og stýrir rekstrarmálum skrifstofunnar.
Vinnusími: 411 4500
 
Aldrianne Karen Roman – skrifstofufulltrúi
Sinnir almennri þjónustu við borgarstjóra og aðra starfsmenn skrifstofunnar sem og símsvörun. Sinnir fundaþjónustu við fundi á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara og umsjón með kaffistofum. Sinnir auk þess ýmsum öðrum verkefnum á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara.
Vinnusími: 411 4500
Netfang: aldrianne.karen.roman@reykjavik.is
 
Anna Karen Kristinsdóttir – móttökufulltrúi
Sér um undirbúning, framkvæmd og ráðgjöf varðandi móttökur, ráðstefnur, fundi og heimsóknir. Hefur umsjón með skoðunarferðum í Ráðhúsi Reykjavíkur og í Höfða. Sinnir reikningagerð, frágangi gagna og fleiru.
Vinnusími: 411 4500
 
Rebekka Sigurðardóttir - dagskrárfulltrúi
Sinnir almennri þjónustu og aðstoð við borgarstjóra og hefur umsjón með daglegri dagskrá hans. Skipuleggur og er með utanumhald ýmissa viðburða og verkefna sem borgarstjóri tekur þátt í innanlands og utan. Sinnir ýmsum textaskrifum og fleiru.
Vinnusími: 411 4500
 
Rúnar Bergmann Sveinsson – bílstjóri borgarstjóra
Ber ábyrgð á rekstri og viðhaldi ökutækis og akstri borgarstjóra eftir þörfum. Sér jafnframt um akstur með boðsendingar og aðrar sendingar innan og utan borgarkerfis. 
Vinnusími: 411 4500
 
Sandra Dröfn Gylfadóttir – lögfræðingur
Lögfræðileg ráðgjöf á skrifstofu borgastjóra og borgarritara sem og fyrir hönd skrifstofunnar. Ber ábyrgð á samningagerð skrifstofunnar og utanumhaldi um samninga. Er með eftirfylgd og úrvinnslu verkefna og ábendinga frá innri og ytri endurskoðendum. Sinnir úrvinnslu mála fyrir borgarráð ásamt afgreiðslu stjórnsýsluerinda.
Vinnusími: 411 4500
 
Sólveig Ólafsdóttir – alþjóðafulltrúi
Sinnir ráðgjöf við borgarstjóra um alþjóðamál. Ábyrgð á afgreiðslu erlendra erinda sem berast borgarstjóra og skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Umsjón með gestaheimsóknum og samskiptum við sendiráð og fullrúa erlendra borga. Sinnir ræðuskrifum fyrir borgarstjóra og staðgengla hans. Er formaður viðburðastjórnar Ráðhúss.
Vinnusími: 411 4500
Netfang: solveig.olafsdottir@reykjavik.is
 
Tinna Garðarsdóttir – verkefnastjóri stjórnsýslumála
Ber ábyrgð á afgreiðslu stjórnsýsluerinda og eftirfylgni þeirra. Hefur umsjón með undirbúningi og úrvinnslu mála fyrir borgarráð. Sinnir jafnframt gagnaöflun og ritun umsagna og tillaga fyrir borgarráð og önnur ráð borgarinnar.
Vinnusími:  411 4500
Netfang: tinna.gardarsdottir@reykjavik.is
 
Þóra Sveinbjörg Þorgeirsdóttir - skrifstofufulltrúi
Sinnir almennri þjónustu við borgarstjóra og aðra starfsmenn skrifstofunnar sem og símsvörun. Sinnir auk þess ýmsum öðrum verkefnum á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara.
Vinnusími: 411 4500
 
 
Lóðaúthlutun og samningagerð - Lögfræðiteymi
Ívar Örn Ívarsson – teymisstjóri lögfræðideildar
Ber ábyrgð á samningagerð, uppbyggingarsamningum, tillögugerð til borgarráðs vegna úthlutunar lóða og sölu byggingarréttar.
Vinnusími: 411 4500
 
Erla Arnardóttir - lögfræðingur
Ber ábyrgð á samningagerð, uppbyggingarsamningum, tillögugerð til borgarráðs vegna úthlutunar lóða og sölu byggingarréttar.
Vinnusími: 411 4500
 
Hrefna Þórsdóttir - lögfræðingur
Ber ábyrgð á samningagerð, uppbyggingarsamningum, tillögugerð til borgarráðs vegna úthlutunar lóða og sölu byggingarréttar.
Vinnusími: 411 4500
 
Oddrún Helga Oddsdóttir - lögfræðingur
Ber ábyrgð á samningagerð, uppbyggingarsamningum, tillögugerð til borgarráðs vegna úthlutunar lóða og sölu byggingarréttar.
Vinnusími: 411 4500
 
Sonja Wiium – lögfræðingur
Ber ábyrgð á samningagerð, uppbyggingarsamningum, tillögugerð til borgarráðs vegna úthlutunar lóða og sölu byggingarréttar.
Vinnusími: 411 4500
 
 
Atvinnu- og borgarþróunarteymi
Óli Örn Eiríksson – teymisstjóri atvinnu- og borgarþróunarteymis
Verkefni á sviði borgar- og atvinnuþróunar. Umsjón með Græna planinu, húsnæðisáætlun og atvinnustefnu. Utanumhald um innlend og alþjóðleg samstarfsverkefni borgarinnar þ.m.t. miðborgarmál. Efling samkeppnishæfni Reykjavíkurborgar og miðlun á tækifærum borgarinnar.
Vinnusími: 411 4500
 
Guðný María Jóhannsdóttir – verkefnastjóri atvinnuþróunar
Verkefni á sviði borgar- og atvinnuþróunar. Umsjón með Græna planinu, húsnæðisáætlun og atvinnustefnu. Utanumhald um innlend og alþjóðleg samstarfsverkefni borgarinnar þ.m.t. miðborgarmál. Efling samkeppnishæfni Reykjavíkurborgar og miðlun á tækifærum borgarinnar.
Vinnusími: 411 4500
 
Hilmar Hildar Magnúsarson – verkefnastjóri alþjóða- og húsnæðismála
Verkefni á sviði borgar- og atvinnuþróunar. Umsjón með Græna planinu, húsnæðisáætlun og atvinnustefnu. Utanumhald um innlend og alþjóðleg samstarfsverkefni borgarinnar þ.m.t. miðborgarmál. Efling samkeppnishæfni Reykjavíkurborgar og miðlun á tækifærum borgarinnar.
Vinnusími: 411 4500
 
Hulda Hallgrímsdóttir – verkefnastjóri í loftslagsmálum
Verkefni á sviði loftslagsmála sem styðja við innleiðingu Græna plansins og Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Verkefnisstjórnun á rannsóknar- og nýsköpunarverkefninu SPARCS sem er Evrópusambandsverkefni þar sem borgir í Evrópu vinna saman að því að þróa nýjar leiðir til sjálfbærni, kolefnishlutleysis og bættum lífsgæðum borgarbúa.
Vinnusími: 411 4500
 
Jón Halldór Jónasson – verkefnastjóri kynningarmála
Verkefni á sviði borgar- og atvinnuþróunar. Umsjón með Græna planinu, húsnæðisáætlun og atvinnustefnu. Utanumhald um innlend og alþjóðleg samstarfsverkefni borgarinnar þ.m.t. miðborgarmál. Efling samkeppnishæfni Reykjavíkurborgar og miðlun á tækifærum borgarinnar.
Vinnusími: 411 8356
Farsími: 664 8918
Netfang: jon.halldor.jonasson@reykjavik.is
 
Kristinn Bjarnason – skapandi verkefnastjóri
Verkefni á sviði borgar- og atvinnuþróunar. Umsjón með Græna planinu, húsnæðisáætlun og atvinnustefnu. Utanumhald um innlend og alþjóðleg samstarfsverkefni borgarinnar þ.m.t. miðborgarmál. Efling samkeppnishæfni Reykjavíkurborgar og miðlun á tækifærum borgarinnar.
Vinnusími: 411 4130
Farsími: 861 5090
Netfang: kristinn.bjarnason@reykjavik.is
 
Dr. Roxana Elena Cziker – rannsóknaverkefnastýra PaCE og COST
PaCE (populism and Civic Engagement Horizon 2020) er rannsóknar- og nýsköpunarverkefni sem greinir tegundir, vöxt og afleiðingar evrópskra popúliskra hreyfingar og lýðræðis í Evrópu. NET4Age-Friendly COST er evrópskt samstarf í vísinda - og tækniverkefnum sem stefnir að því að þróa alþjóðlegt og þverfaglegt tengslanet til að byggja upp og framkvæma snjallt, heilbrigt umhverfi eldri borgurum.
Vinnusími: 411 4500
 
Dr. Kristrún Gunnarsdóttir - sérfræðingur í nýsköpunarfræðum
Verkefni hjá rannsóknarþjónustu atvinnuþróunarteymis skrifstofu borgarstjóra og borgarritara.
Vinnusími: 411 4500
 
 
Samskipta- og mörkunarteymi
Eva Bergþóra Guðbergsdóttir – samskiptastjóri
Vinnusími: 411 4500
Farsími: 698 2049
 
Hulda Gunnarsdóttir – upplýsingafulltrúi
Upplýsingadeild. Ráðhúsið, menningar- og ferðamál, ÍTR
Vinnusími: 411 4513
Farsími: 693 9384
Netfang: hulda.gunnars@reykjavik.is
 
Elfa Björk Ellertsdóttir – upplýsingafulltrúi 
Upplýsingadeild: umhverfismál
Vinnusími: 411 1092
Farsími: 692 4286
Netfang: elfa.ellertsdottir@reykjavik.is
 
Hrund Þórsdóttir – upplýsingafulltrúi 
Upplýsingadeild: 
Vinnusími: 411 4500
Farsími: 868 1325
Netfang: hrund.thorsdottir@reykjavik.is
 
Róbert Reynisson – ljósmyndari
Upplýsingadeild: 
Vinnusími: 411 4500
Netfang: robert.reynisson@reykjavik.is