Hvernig er sótt um?

Umsóknir um styrki fara fram á Rafrænni Reykjavík. Opnað verður að nýju fyrir móttöku styrkumsókna fyrir árið 2022 1. september 2021 og rennur út á hádegi 1. október. Umsóknir skulu berast innan tilskilins frests og uppfylla þær kröfur sem reglur Reykjavíkurborgar kveða á um. Við mat á umsóknum munu reglur Reykjavíkurborgar um styrki og mannréttindastefna Reykjavíkurborgar vera höfð til hliðsjónar. Viðburðir eða verkefni eru ekki styrkt eftir á. Þá eru styrkir alla jafna hvorki veittir til kaupa á húsnæði né til greiðslu fasteignagjalda. Umsóknir verða metnar með hliðsjón af eftirfarandi:

• markmiðum sem lýst er og hvort líklegt sé að þeim verði náð
• hvort verk- og tímaáætlun sé raunhæf
• hvort unnt sé að meta framvindu verksins
• hvort skilagreinar og fyrri verkefni sem styrk hafa hlotið uppfylli lágmarkskröfur
• væntanlegum árangri og ávinningi fyrir umrædda starfsemi
• fjárhagsáætlun og greinargerð um aðra fjármögnun sem einnig skal fylgja umsókn
• hve vel þær falla að mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar og markmiðum um innleiðingu á kynjaðri fjárhags- og starfsáætlun

Einnig geta sviðin hver haft sínar áherslur þegar kemur að úthlutun styrkja.

 

Leiðbeiningar fyrir einstaklinga:

Hafi umsækjandi ekki áður skráð sig á Rafrænni Reykjavík þarf að stofna nýjan aðgang með kennitölu viðkomandi einstaklings eða fyrirtækis og fá lykilorð sent í heimabanka umsækjanda. Þegar notandi hefur skráð sig inn smellir hann á „Umsóknir“. Undir málaflokknum „Styrkir“ er smellt á „Umsókn um styrk úr borgarsjóði“. Eftir að umsókn hefur verið send er hægt að skoða hana á Rafrænni Reykjavík og fylgjast með stöðu á afgreiðslu málsins.

Leiðbeiningar fyrir fyrirtæki/félagasamtök:

Umsókn um aðgang að fyrirtækjagátt. Þar þarf að skrá fyrirtækið og fá aðgang að Rafrænni Reykjavík. Þegar aðgangsorð hefur verið sent í heimabanka fyrirtækisins er hægt að skrá sig inn á forsíðu Rafrænnar Reykjavíkur. Þegar notandi hefur skráð sig inn smellir hann á „Umsóknir“. Undir málaflokknum „Styrkir“ er smellt á „Umsókn um styrk úr borgarsjóði“.

Eftir að umsókn hefur verið send er hægt að skoða hana á Rafrænni Reykjavík og fylgjast með stöðu á afgreiðslu málsins.

Einungis eru teknar til greina umsóknir sem berast innan tilskilins frests og uppfylla þær kröfur sem reglur Reykjavíkurborgar kveða á um. Þeir aðilar sem fengið hafa styrk áður þurfa að skila inn greinargerð um ráðstöfun þess fjár.

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Fyrirspurnir má senda á netfangið: styrkir@reykjavik.is