Til grundvallar framkvæmdum hvers árs liggur samþykkt fjárfestingaáætlun og til lengri tíma 3ja ára starfs- og fjárhagsáætlun. Samráðs- og samþykktarferli framkvæmda tekur mið af líftíma mannvirkja: Frá undirbúningsstigi þeirra þar sem stóru línurnar eru lagðar miðað við gefnar forsendur, yfir í hönnun og áætlanagerð þegar ítarlegri útfærslur liggja fyrir, sem og kostnaðarútreikningar. Á hverju þessara stiga er haft samráð við hagsmunaaðila, íbúa og notendur. Við lok hvers þáttar eru málin kynnt innan borgarkerfisins og eftir atvikum samþykkt í viðkomandi ráði. Þegar mannvirki er tilbúið færist ábyrgð á umsjón með mannvirkinu yfir til eignaskrifstofu borgarinnar, sem meðal annars sér um rekstur fasteigna og felur umhverfis- og skipulagssviði að sjá um viðhald. Þar koma inn samskipti við notendur mannvirkisins og tekið er við ábendingum frá íbúum og notendum.

Skrifstofa framkvæmda og viðhalds (SFV)

Skrifstofa framkvæmda og viðhalds (SFV) annast stofnframkvæmdir á vegum Reykjavíkurborgar og sér um viðhald á eignasafni Reykjavíkurborgar þ.e. húseignum, samgöngumannvirkjum og opnum svæðum samkvæmt þjónustusamningi milli eignaskrifstofu á fjármála- og áhættustýringarsviði (FÁS) og umhverfis- og skipulagssviðs (USK).

Eignaskrifstofa ber ábyrgð á og leiðir vinnu við fjárfestingaáætlun stofnframkvæmda og viðhalds í samvinnu við USK. 

Hlutverk SFV er að stuðla að sem bestu verklagi, hagkvæmni, gæðum og skilvirkni við framkvæmdir á vegum borgarinnar.

Skrifstofa framkvæmda og viðhalds gerir frumathugun, þarfagreiningu og forhönnun á verkefnum áður en endanleg ákvörðun um framkvæmd er tekin. Að því loknu sér SFV um fullnaðarhönnun verkefna, áætlanagerð, framkvæmdir og verkeftirlit.  

Mannvirki og framkvæmdir í borgarlandinu eru hönnuð til útboðs í samráði við viðkomandi fagsvið og útfærslur kynntar fyrir viðkomandi ráðum.

SFV ber ábyrgð á að haga innkaupum sínum í samræmi við innkaupastefnu og innkaupareglur borgarinnar og hefur samkvæmt því samskipti við innkaupadeild Reykjavíkurborgar um innkaup á vörum, þjónustu og verklegum framkvæmdum.

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Ábendingar og fyrirspurnir um framkvæmdir á vegum borgarinnar getur þú sent á netfangið upplysingar@reykjavik.is eða usk@reykjavik.is.