Dotacje mają charakter kampanii. Całość puli sięga 30.000.000 kr. Pisemne wnioski o dofinansowanie przyjmowane są od 5. do 17. maja 2020 roku. Ubiegać można się o dotacje wysokości: 500.000 kr oraz 750.000 kr.

Kliknij po informacje w języku angielskim.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie i jakie są dotacje?

Do dofinansowania kwalifikują się wszystkie dziedziny sztuki, ale składać wnioski mogą jedynie indywidualni artyści bądź grupy, które pracują nad określonym projektem. Pod uwagę nie są brane instytucje, które korzystają z publicznych środków finansowania.

Dotacje mogą przykładowo zostać przydzielone:

 • projektowi zagospodarowania w zakresie sztuki,
 • formie cyfrowej bądź przedstawieniu projektu w formie koncertów, sztuk scenicznych itp.,
 • innej działalności artystycznej.

Dotacje są wykorzystywane jako platforma dla nowych i dodatkowych projektów, nie zaś jako wynagrodzenie za projekty, które nie doszły do skutku ze względu na sytuację zaistnałą z racji Covid-19.

Wnioski składać mogą niezależnie pracujący artyści oraz grupy, które są aktualnie bez projektów lub kontraktów.

Należy podkreślić, że wydarzenia i projekty nie są wspierane finansowo w czasie późniejszym.

Jak złożyć wniosek?

Formularz nie jest dostępny. Pisemny wniosek wraz z dokumentami uzupełniającymi należy przesłać jako jeden scalony plik PDF w załączniku na adres menning@reykjavik.is . Wnioski bez załącznika nie zostaną rozpatrzone. W tytule wiadomości należy umieścić „Menningarstyrkur vegna Covid-19”.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, kennitalę oraz e-mail ubiegającego się o wniosek,
 • wysokość dotacji (500.000 kr. lub 750.000 kr.),
 • opis oraz cel projektu,
 • czas trwania,
 • budżet,
 • współpracowników – jeśli dotyczy.

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków

Wszystkim ubiegającym się o dotacje zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia wniosku. W razie braku potwierdzenia należy sprawdzić status aplikacji pod adresem sif.gunnarsdottir@reykjavik.is

Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone przez komisję składającą się z reprezentantów BÍL oraz Hönnunarmiðstöð.

Wnioski będą rozpatrywane pod kątem:

 • opisanych celów oraz prawdopodobieństwa ich osiągnięcia,
 • realistycznej prognozy budżetu oraz czasu trwania projektu,
 • spodziewanego sukcesu.

Komisja złoży propozycję Radzie Kultury, Sportu i Rekreacji Miasta Reykjavík, która przydzieli dotacje w czerwcu. Wszystkie wnioski otrzymają odpowiedź.

Więcej informacji udziela Sif Gunnarsdóttir w biurze Wydziału Kultury i Turystyki.