Ferill umsóknar/þjónustu

Sótt er um á á þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar og miðað er við lögheimili umsækjenda.

Eftirfarandi skilyrði eru sett vegna stuðningsþjónustu:

viðkomandi verður að eiga lögheimili í Reykjavík;

  • þjónustan er fyrir 6 ára og eldri (stuðningsfjölskylda er þó undanskilin);
  • viðkomandi verður að búa utan stofnunar;
  • fjölskylda/einstaklingur þarf á stuðningsþjónustu að halda vegna félagslegra aðstæðna sinna samkvæmt faglegu mati félagsráðgjafa á þjónustumiðstöð.

Hvað kostar þjónustan?

Stuðningsþjónusta er ekki gjaldskyld þjónusta.  Notendum ber hins vegar að greiða fyrir sig allan kostnað sem hlýst af stuðningsþjónustu svo sem aðgangseyri vegna kvikmynda- og leiksýninga, strætisvanga- eða rútuferða, veitingakostnað og fleira.

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Hægt er að koma almennum kvörtunum/ábendingum á framfæri símleiðis eða í móttöku á öllum starfsstöðvum þjónustumiðstöðva. Ef umsækjandi unir ekki niðurstöðu mats getur hann skotið ákvörðuninni til velferðarráðs, Borgartúni 12 - 14, 105 Reykjavík. Skal það gert skriflega og ekki síðar en fjórum vikum eftir að viðkomandi barst vitneskja um ákvörðun. Ákvörðun velferðarráðs má skjóta til úrskurðarnefndar félagsþjónustu, Borgartúni 12 - 14, 105 Reykjavík. Skal það gert ekki síðar en fjórum vikum frá því að viðkomandi barst vitneskja um ákvörðun.