Hnita- og hæðaskrá

Upplýsingar um fastmerki og hæðarmerki er hægt að nálgast í Borgarvefsjá. Hnit og hæðir á einstökum hnit- og hæðarpunktum fást símleiðis eða í tölvupósti hjá landupplýsingadeild umhverfis- og skipulagssviðs.

Mæliblöð

Mæliblöð lýsa legu og stærð lóða og gildandi mörkum eigna og umráðasvæða. Á mæliblaði skal sýna byggingarreit og þær kvaðir sem eru í gildi á viðkomandi svæði, svo sem vegna samþykktra mannvirkja eða veitukerfa. Mæliblöð eru yfirleitt í mælikvarðanum 1:500. Þjónustuver Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12 - 14, 105 Reykjavík, sími: 4 11 11 11, sér um afgreiðslu mæliblaða. Einnig má skoða og prenta út mæliblöð í Borgarvefsjá.

Hæðarblöð

Á hæðarblöðum er gerð grein fyrir hæðum á lóðamörkum. Annars vegar er um að ræða hæðir á mörkum borgarlands og lóða og hins vegar hæðir milli samliggjandi lóða. Einnig er á hæðarblöðum gerð grein fyrir staðsetningu og hæð frárennslisheimæða og staðsetningu kaldavatns- og heitavatnsheimæða. Auk þess er sýnd staðsetning inntaks rafmagns og síma. Þjónustuver Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12 - 14, 105 Reykjavík,  sími: 4 11 11 11, sér um afgreiðslu hæðarblaða. Einnig má skoða og prenta út hæðarblöð í Borgarvefsjá.

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Fyrirspurnir má senda á netfangið USK_Maelingar@reykjavik.is