Hvað er öryggisúttekt?

Hún er staðfesting með úttekt byggingarfulltrúa á að heimilt sé að taka mannvirki í notkun. Áður en mannvirki er tekið í notkun skal gerð úttekt á öryggi þess og hollustuháttum. Óheimilt er að flytja inn í mannvirki eða taka það í notkun nema það uppfylli öryggis- og hollustukröfur sem settar eru í lögum um mannvirki og öðrum lögum og reglugerðum sem málið varða. Uppfylli mannvirkið við úttekt kröfur um öryggis- og hollustuhætti gefur byggingarfulltrúi út vottorð um úttektina. Við skráningu öryggisúttektar í fasteignaskrá fer fram brunavirðing mannvirkis.

Hverjir geta óskað eftir öryggisúttekt?

Byggingarstjóri fyrir hönd eiganda mannvirkis og eftir atvikum eigandi þess geta óskað eftir henni.

Forsendur málsmeðferðar

Sá sem óskar eftir öryggisúttekt útfyllir EBB 107, Beiðni um öryggis- eða lokaúttekt, en eyðublaðið er jafnframt gátlisti sem fylla verður út. Útfylltu eyðublaðinu er skilað til þjónustuvers í Borgartúni 12 - 14, 105 Reykjavík, ásamt viðeigandi yfirlýsingarblöðum. Greiða verður úttektargjald og er tilkynning um upphæð send í heimabanka greiðanda sem hann greiðir áður en úttekt er gerð. Geri skrifstofa byggingarfulltrúa ekki athugasemd við móttekna úttektarbeiðni og gátlista getur úttektin farið fram.

Framkvæmd úttektar

Byggingarfulltrúi í samráði við beiðenda ákveður úttektartíma. Viðstaddir úttektina, auk byggingarfulltrúa og fulltrúa slökkviliðs, skulu vera byggingarstjóri og þeir iðnmeistarar og hönnuðir sem þess óska eða byggingarstjóri eða byggingarfulltrúi hafa boðað. Byggingarstjóri skal jafnframt leggja fram frumrit eða afrit samþykktra uppdrátta sem nota skal við úttektina.

Vottorð um öryggisúttekt

Fullnægi bygging þeim öryggiskröfum sem gerðar eru gefur byggingarfulltrúi út vottorð sem hann afhendir byggingarstjóra eða eiganda. Niðurstöðu úttektar skráir byggingarfulltrúi í málakerfi sitt.

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Fyrirspurnir berast til embættis byggingarfulltrúa í gegnum þjónustuver borgarinnar, síma 4 11 11 11 eða á netfangið upplysingar@reykjavik.is.

Til að bæta þjónustu embættis byggingarfulltrúa eru allar ábendingar og athugasemdir vel þegnar. Þeim má koma á framfæri bréflega og á netfangið byggingarfulltrui@reykjavik.is.