• Deiliskipulag er nánari útfærsla á aðalskipulagi fyrir afmarkað svæði eða reit.
  • Í deiliskipulagi er kveðið á um byggðamynstur, húsagerðir, landmótun, starfsemi, lóðarmörk o.fl.
  • Deiliskipulag á við í þéttbýli og dreifbýli, fyrir stór og smá hverfi, gatnamannvirki, hafnarmannvirki, útivistarsvæði, hljóðmanir, snjóflóðavarnargarða og fleira.
  • Í deiliskipulagi eru skipulagsskilmálar fyrir útgáfu byggingar- og framkvæmdaleyfa
  • Í upphafi vinnu að gerð deiliskipulagstillögu skal sveitarstjórn taka saman lýsingu á skipulagsverkefninu, leita umsagnar um skipulagslýsinguna og kynna hana almenningi
  • Sveitarstjórn ber ábyrgð á og annast gerð deiliskipulags. Í deiliskipulagi koma fram skipulagsskilmálar fyrir uppbyggingu og framkvæmdir, svo sem um þéttleika byggðar, húsagerðir, lóðastærðir, lóðamörk, staðsetningu húsa á lóðum, bílastæði og landmótun.

Opna skipulagssjá