Fyrir hverja eru sérskólarnir?

Skólarnir eru fyrir börn sem eru á grunnskólaaldri og með greiningu frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, barna- og unglingageðdeild Landspítala, Heyrnar- og talmeinastöð eða Sjónstöð Íslands

Klettaskóli

Klettaskóli er einn af grunnskólum Reykjavíkur og er sérskóli fyrir nemendur með þroskahömlun. Skólinn er fyrir nemendur með:

  • miðlungs, alvarlega og djúpa þroskahömlun með eða án viðbótarfatlana;
  • væga þroskahömlun og skilgreinda viðbótarfötlun/fatlanir svo sem einhverfu, blindu, heyrnarleysi og alvarlega hreyfihömlun.

Þátttökubekkur er sérhæft námsúrræði undir stjórn Klettaskóla en með aðsetur í almennum grunnskóla. 
Nemendur njóta faglegrar þjónustu og þekkingar sérskólans en taka jafnframt þátt í starfi og samfélagi hins almenna skóla eftir því sem tilefni gefst til. 

Brúarskóli

Brúarskóli er einn af grunnskólum Reykjavíkur og er sérskóli fyrir nemendur í 4. - 10. bekk. Skólinn er fyrir nemendur:

  • með alvarlegan geðrænan og tilfinningalegan vanda;
  • sem eiga í félags- og hegðunarerfiðleikum;
  • sem eru komnir í vanda vegna fíkniefnaneyslu og/eða afbrota.

Arnarskóli 

Arnarskóli er heildstæður grunnskóli fyrir börn með þroskafrávik á grunnskólaaldri. Atferlisíhlutun er notuð í námi og kennslu barnanna. Með heildstæðum skóla er átt við að þjónustan er veitt alla virka daga ársins, skóli, frístund og sumarfrístund fer öll fram á sama stað með sama starfsfólkinu.
Samþykkt hefur verið að Reykjavíkurborg greiði að hámarki framlag til Arnarskóla vegna ellefu nemenda. Forgang eiga nemendur með lögheimili í Reykjavík sem nú þegar eru í Arnarskóla að því gefnu að uppfyllt séu skilyrði verklags um meðferð skóla- og frístundasviðs vegna umsókna í sjálfstætt rekinn sérskóla.

Hvernig er sótt um skólavist í Klettaskóla?

Foreldrar sem hyggjast sækja um skólavist í Klettaskóla fyrir börn sín, skila umsókn til skólans fyrir 1. mars ár hvert. Með umsókn fylgi greiningargögn og skýrslur leik- eða grunnskóla vegna nemandans eftir því sem við á. Fagráð um innritun er við skólann sem fjallar um og gerir tillögur um afgreiðslu umsókna.

Hægt er að sækja um skólavist í Klettaskóla rafrænt á heimasíðu skólans. 

Hvernig er sótt um í Brúarskóla?

Skólavist í Brúarskóla er tímabundið úrræði í 1 eða 2 annir, með það að markmiði að gera nemendur hæfari til að stunda nám í almennum grunnskóla. Foreldrar sem hyggjast sækja um skólavist í Brúarskóla fyrir börn sín skila inn umsókn til skólans á þar til gerðum eyðublöðum sem finna má á heimasíðu skólans.

Umsókn um skólavist í Brúarskóla

Hvernig er sótt um í Arnarskóla? 

Þar sem Arnarskóli er utan sveitarfélags er umsóknarferlið tvíþætt. Annars vegar þarf að sækja um mat á stöðu nemandans í námi og skólavist hjá skóla- og frístundasviði og hins vegar hjá Arnarskóla. 

Forsjáraðilar sem hyggjast sækja um skólavist í Arnarskóla fyrir börn sín skila inn umsókn til skóla- og frístundasviðs fyrir 1. febrúar ár hvert og til Arnarskóla fyrir 1. mars ár hvert.

Ferlið er með þeim hætti að foreldrar sem óska eftir skólavist í Arnarskóla fyrir barn sitt geta óskað eftir að fram fari mat á stöðu nemandans í námi til samræmis við samþykkt verklag áður en foreldrar sækja um í Arnarskóla. Óska þarf eftir slíku mati fyrir 1. febrúar ár hvert, sjá verklag vegna meðferðar umsókna í sjálfstætt rekinn sérskóla.

Jafnframt þarf að leggja fram beiðni um skólavist í grunnskóla í sveitarfélagi utan lögheimilis nemanda fyrir sama tíma. 

Samþykkt hefur verið að Reykjavíkurborg greiði að hámarki framlag til Arnarskóla vegna ellefu nemenda. Forgang eiga nemendur með lögheimili í Reykjavík sem nú þegar eru í Arnarskóla að því gefnu að uppfyllt séu skilyrði verklags um meðferð skóla- og frístundasviðs vegna umsókna í sjálfstætt rekinn sérskóla.

Umsókn um námsvist í grunnskóla í sveitarfélagi utan lögheimilis nemanda

Berist skóla- og frístundasviði beiðni um mat á stöðu nemandans í námi vegna ráðgerðar umsóknar í Arnarskóla  mun skóla og frístundasvið kalla eftir frekari gögnum frá forsjáraðilum svo sérstakt matsteymi geti lagt mat á umsókn til samræmis við samþykkt verklag um umsóknarferlið. Sjá hér.

Beiðni um skólavist í Arnarskóla

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Nánari upplýsingar veita skólastjórar skólanna. Einnig má senda inn fyrirspurnir á sfs@reykjavik.is og hringja í síma 4 11 11 11.