Um umsækjendur

Eingöngu er heimilt að veita stofnframlag til eftirtalinna aðila:

 1. Húsnæðissjálfseignarstofnana og lögaðila sem eru alfarið í eigu Reykavíkurborgar.
   
 2. Lögaðila sem starfandi voru fyrir gildistöku laga um almennar íbúðir og uppfylltu skilyrði til að fá lán frá Íbúðalánasjóði skv. þágildandi 37. gr. laga nr. 44/1998 um húsnæðismál.
   
 3. Annarra lögaðila sem ráðherra hefur heimilað að verði veitt stofnframlag enda séu þeir ekki reknir í hagnaðarskyni og það samræmist tilgangi og markmiðum laga um almennar íbúðir.

Aðili sem sækir um stofnframlag til Reykjavíkurborgar þarf að hafa uppi áform um byggingu eða kaup á íbúðarhúsnæði sem ætlað er leigjendum sem eru undir þeim tekju- og eignamörkum sem tilgreind eru í 10. gr. laga nr. 52/2016 um almennar íbúðir. Áformin skulu vera í samræmi við markmið húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar og samræmast húsnæðisáætlun borgarinnar með tilliti til þarfar fyrir leiguhúsnæði og uppbyggingu þess á hverjum tíma.

Umsóknir skulu sendar rafrænt gegnum sérstaka vefgátt

Sótt skal um stofnframlög Reykjavíkurborgar gegnum sérstaka vefgátt á síðu borgarinnar. Með umsókn skal skila upplýsingum og gögnum í samræmi við reglur Reykjavíkurborgar um stofnframlög og nánari lýsingar í vefgáttinni.

Einnig skal sækja um stofnframlag ríkis hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun

Forsenda fyrir veitingu stofnframlags Reykjavíkurborgar er að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun veiti umsækjanda jafnframt stofnframlag ríkisins innan sex mánaða frá samþykki borgarráðs á umsókn um stofnframlag. Ákvörðun um veitingu stofnframlags Reykjavíkurborgar fellur niður án tilkynningar ef þetta skilyrði er ekki uppfyllt.

Umsækjendur um stofnframlög Reykjavíkurborgar skulu því einnig sækja um stofnframlög ríkisins hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Staðfesting frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun um að umsókn hafi jafnframt borist stofnuninni skal berast eigi síðar en 7 dögum eftir að auglýstur umsóknarfrestur Reykjavíkurborgar rennur út. Berist staðfestingin ekki innan þess tíma er heimilt að synja umsókn.

Nánari upplýsingar um stofnframlög ríkisins má finna á vefsíðu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar.

Mat á umsóknum

Skv. reglum Reykjavíkurborgar um stofnframlög er sérstakri matsnefnd falið að fara yfir umsóknir um stofnframlög og gera tillögu til borgarstjóra um afgreiðslu þeirra á grundvelli laga nr. 52/2016 um almennar íbúðir, reglugerðar nr. 183/2020 og reglna Reykjavíkurborgar um stofnframlög. Matsnefnd er heimilt að leita faglegrar ráðgjafar innan og utan borgarkerfisins.

Borgarráð staðfestir veitingu einstakra stofnframlaga, að fenginni tillögu matsnefndar, enda séu fjárheimildir fyrir þeim.

Við afgreiðslu umsókna skal m.a. lagt mat á eftirfarandi atriði:

 1. Hvort umsókn um stofnframlag samræmist ákvæðum laga og reglugerða.
 2. Hvort verkefnið rúmist innan fjárheimilda skv. fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar og hvort áhrif veitingar stofnframlaga á rekstur, efnahag og sjóðstreymi Reykjavíkurborgar sé í samræmi við forsendur áætlunar.
 3. Hvort það húsnæði sem á að byggja eða kaupa teljist hagkvæmt og uppfylli þarfir íbúa þannig að ásættanlegt sé.
 4. Hvort þörf er á leiguhúsnæði af þeirri stærð og gerð og í því hverfi sem húsnæðið er staðsett fyrir þann hóp sem húsnæðinu er ætlað að þjóna, með hliðsjón af húsnæðisáætlun borgarinnar.
 5. Hvort áætlað leiguverð sé í samræmi við greiðslugetu væntanlegs leigjendahóps.
 6. Hvort fjármögnun útgjalda vegna verkefnisins, m.a. vegna framkvæmda, rekstrar, reglulegs viðhalds, endurbóta og endurgreiðslu lána og stofnframlaga, sé traust og hvort fjármögnun hafi verið tryggð með full­nægjandi hætti.
 7. Hvort fyrirliggjandi gögn, s.s. áætlun um stofnvirði, viðskiptaáætlun og áætlað leiguverð, séu traust og raunhæf og hvort líklegt sé að þessar áætlanir gangi eftir þannig að verkefnið nái tilgangi og markmiði laga og húsnæðisáætlunar Reykjavíkurborgar.
 8. Hvort umsókn samræmist að öðru leyti tilgangi og markmiði laga og húsnæðisáætlunar Reykjavíkurborgar.

Heimilt er að taka mið af efnahagslegum aðstæðum í samfélaginu og áhrifum byggingarstarfsemi á samfélagið og hagkerfið.

Reykjavíkurborg áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.  

Frestir

Umsóknarfrestur um stofnframlög rennur út 24. október 2021.

Heimilt er að synja umsókn hafi nauðsynleg gögn ekki borist innan auglýsts umsóknarfrests.

Borgarráð tekur ákvörðun um að samþykkja eða synja umsóknum um stofnframlög í samræmi við reglur Reykjavíkurborgar um stofnframlög eigi síðar en 30 dögum eftir að umsóknarfrestur rennur út. Sé umsókn um stofnframlag samþykkt er stofnframlag Reykjavíkurborg aðeins veitt ef Húsnæðis- og mannvirkjastofnun samþykkir að veita einnig stofnframlag ríkisins innan sex mánaða frá samþykki borgarráðs.

Hafa samband

Nánari upplýsingar um stofnframlög Reykjavíkurborgar eru veittar gegnum netfangið stofnframlag@reykjavik.is.