Almennt um vatnsverndarsvæðið

Höfuðborgarsvæðið er á jaðri mikils hrauna- og grágrýtisflæmis. Berggrunnurinn er allur mjög lekur og gleypir í sig nær alla úrkomu. Mestöll úrkoma sem fellur á höfuðborgarsvæðið rennur því með grunnvatnsstraumum til sjávar. Meginvatnsverndarsvæðið teygir sig frá Bláfjöllum í norðvestur að þéttbýlismörkum svæðisins. Í suðvestri nær svæðið að landamörkum við Vatnsleysustrandarhrepp, í suðri að mörkum Grindavíkur en í austurátt að mörkum sveitarfélagsins Ölfuss.

Flokkun verndarsvæðisins

Vatnsverndarsvæðinu er skipt í fjóra flokka eftir þeim kröfum sem gerðar eru til verndunar svæðisins. Brunnsvæði;  er í næsta nágrenni vatnstökustaðar, er algjörlega friðað fyrir óviðkomandi umferð, framkvæmdum og starfsemi nema á vegum vatnsveitunnar. Grannsvæði; tekur við af brunnsvæði og stærðin ákvarðast af viðkvæmni svæðisins með tilliti til t.d. lektar og sprungna. Allar framkvæmdir og starfsemi sem geta ógnað öryggi vatnsöflunar eru bönnuð.  Fjarsvæði; er aðal ákomusvæði fyrir grunnvatnsstrauma og öll nýting lands þarf að falla að forsendum vatnsverndar. Öryggissvæði; nýting skal vera í samræmi við skipulagsáætlanir og starfsemi sem getur haft í för með sér mengun er óheimil. Sjá nánar samþykkt nr. 555/2015, reglugerð nr. 1999/796 um varnir gegn mengun vatns og kort af vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins. 

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Vinsamlega hafðu samband við Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, hafirðu ábendingu eða fyrirspurn til Heilbrigðiseftirlitsins eða hringja í Þjónustuver Reykjavíkurborgar í síma 411 1111.