barnanumerid112
Tilkynningarskylda:
Í 16. gr. barnaverndalaga segir: „Öllum er skylt að tilkynna til barnaverndarnefndar ef þeir hafa ástæðu til að ætla að barn:
 a. búi við óviðunandi uppeldisaðstæður,
 b. verði fyrir ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi eða
 c. stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu.
Þá er hverjum manni skylt að gera barnaverndarnefnd viðvart ef ástæða er til að ætla að heilsu eða lífi ófædds barns sé stefnt í hættu með óviðunandi eða háskalegu líferni þungaðrar konu, t.d. með ofneyslu áfengis eða fíkniefnaneyslu, eða með því að þunguð kona er beitt ofbeldi eða ef ástæða er til að ætla að þunguð kona sé beitt ofbeldi, eða um hvert það tilvik sem telja má að barnaverndarnefnd eigi að láta sig varða.“
 
Nafnleynd:
Í barnaverndarlögunum er fjallað um nafnleynd tilkynnanda. Hinn almenni tilkynnandi, ættingjar eða aðrir nákomnir, geta óskað nafnleyndar gagnvart öðrum en barnaverndarnefnd en opinberir aðilar s.s. starfsfólk skóla, leikskóla, spítala, heilsugæslu, starfsfólk annarra félagsmálastofnana eða barnaverndarnefnda os.frv. getur ekki tilkynnt undir nafnleynd.
Neyðarlínan – 112
1-1-2 er ekki bara neyðarnúmer heldur er það líka barnanúmerið á Íslandi. Ef þú þekkir barn sem þú telur búa við óviðunandi uppeldisaðstæður eða ert sjálf/ur í þeirri stöðu þá áttu að hafa samband við 1-1-2 og tilkynna það til lögreglu þar sem fullum trúnaði er gætt. Þá verður haft samband við barnaverndarnefnd er ástæða er til.
 
Allir geta hringt í 112, úr farsímum og úr símtækjum í almenna símkerfinu. Samband næst við 112 óháð því hvort síminn er lokaður t.d. vegna vanskila. Úr GSM símum næst samband þar sem skilyrði eru vegna staðsetningar senda. Samband næst óháð því hvort símakort er í símanum eða ekki.
 
Ef þú vilt frekar senda erindi er hægt að senda tölvupóst á netfangið rls@rls.is eða senda fyrirspurn. Einnig er hægt að senda nafnlausar upplýsingar í gegnum símanúmerið 800-5005 sem er ábendingarsími lögreglu.
 
Mikilvægt er að hringja – þótt þú sért í vafa!
 
Barnavernd Reykjavíkur – 4 11 11 11
Borgartúni 10-12
105 Reykjavík

Hjá Barnavernd Reykjavíkur eru veittar upplýsingar og tekið við tilkynningum í síma 411-1111. Tilkynnandi getur óskað nafnleyndar gagnvart öðrum en barnaverndarnefnd. Barnavernd Reykjavíkur annast þau mál sem lögð eru fyrir barnaverndarnefnd til ákvörðunar eða úrskurðar auk fósturmála til lengri og skemmri tíma.
 
Þú átt að hafa samband við barnaverndarnefnd ef þú hefur ástæðu til að ætla að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, það verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða að heilsu þess og þroska sé stefnt í alvarlega hættu. Ekki gera ráð fyrir að einhver annar sé búin að tilkynna. Ekki vona að aðstæður barns lagist og bíða með að tilkynna. Láttu vita, það er svo í verkahring starfsfólks barnaverndarnefnda að skoða málið frekar og taka afstöðu til þess hvort þörf sé á að kanna málið á grundvelli barnaverndarlaga.
 
Utan dagvinnutíma, um helgar og á helgidögum er hægt að ná í bakvakt vegna bráðatilvika í  barnaverndarmálum í síma 112. Starfsmenn 112 greina þau erindi sem berast neyðarþjónustunni og í þeim tilfellum þar sem nauðsynlegt er að grípa strax til aðgerða vegna aðstæðna barns er erindinu þegar vísað á barnaverndarnefnd viðkomandi sveitarfélags. Annars fær starfsfólk barnaverndar skýrslu um símtalið næsta virka dag.
 
 
Atriði sem hafa þarf í huga þegar meta skal hvort tilkynna skuli um aðstæður barns/unglings til barnaverndar:
 • líkamleg og andleg vanræksla;
 • líkamlegt, andlegt og kynferðislegt ofbeldi;
 • ung börn eru skilin eftir gæslulaus eða í umsjá annarra barna;
 • eldri börn skilin eftir langtímum saman og þurfa að sjá um sig sjálf;
 • léleg skólasókn, skólaskyldu ekki sinnt;
 • afbrot, árásargirni;
 • heilsugæslu ekki sinnt þótt um vanheilsu sé að ræða;
 • há tíðni smáslysa sem hægt hefði verið að fyrirbyggja;
 • endurteknir áverkar sem barn á erfitt með að útskýra;
 • vannæring;
 • lélegur fatnaður sem hentar illa aðstæðum;
 • vímuefnaneysla foreldra.
 
 Atriði sem sérstaklega þarf að hafa í huga vegna unglinga:
 • áfengis-og vímuefnaneysla;
 • léleg skólasókn;
 • endurtekin afbrot;
 • ofbeldishegðun;
 • þunglyndi, geðröskun, sjálfsvígshugleiðingar.