Reykjavíkurborg hvetur garðeigendur til að klippa tré sín svo þau hvorki hindri vegfarendur, hylji umferðarskilti né dragi úr götulýsingu. Einnig þarf að hugsa fyrir aðgengi vegna snjóhreinsunar, en gera þarf ráð fyrir 2,8 metra hæð undir trjágreinar á gangstígum til að snjóruðningstæki komist undir á þeim dögum sem trjágreinar slúta undan snjóþunga.

Þessi atriði þurfa að vera  í lagi:

  • Umferðarmerki verða að vera sýnileg.
  • Gróður má ekki byrgja götulýsingu.
  • Gangandi og hjólandi þurfa að eiga greiða leið um gangstíga. 
  • Þar sem vélsópar og snjóruðningstæki fara um má lágmarkshæð gróðurs yfir stígum ekki vera lægri en 2,8 metrar.
  • Þar sem sorphirðubílar þurfa að komast eftir stétt eða stíg má gróður ekki vera neðar en 4,2 metrar, sambærilegt við akbraut.

Garðeigendur bera ábyrgð á sínum gróðri

Garðeigendur eru minntir á að samkvæmt byggingareglugerð þurfa þeir að halda gróðri innan lóðarmarka. Þar segir „Lóðarhafa er skylt að halda vexti trjáa eða runna á lóðinni innan lóðarmarka. Sinni hann því ekki og þar sem vöxtur trjáa eða runna fer út fyrir lóðarmörk við götu, gangstíga eða opin svæði er veghaldara eða umráðamanni svæðis heimilt að fjarlægja þann hluta er truflun eða óprýði veldur, á kostnað lóðarhafa að undangenginni aðvörun.“ 

Sjá nánar: Byggingarreglugerð nr. 112/2012.

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Þeir sem vilja fá nánari upplýsingar eða koma ábendingum á framfæri geta haft samband í síma 411 11 11 eða sent ábendingu á ábendingavefinn.

Yf​irlitsmynd af hæðarmörkum trjágróðurs

Vaxi gróður út fyrir lóðarmörk þarf að vera 2,8 metra lágmarkshæð undir hann frá gangstétt eða gangstíg. Lágmarkshæð yfir akbraut þarf að vera 4,2 metrar.  

Ítarefni:

Byggingarreglugerð nr. 112/2012.