Viðmiðunarmörk eru leyfileg hámarksgildi mengunar og flokkast í nokkrar tegundir eftir þeim kringumstæðum sem þau eiga við. Helstu viðmiðunarmörk eru heilsuverndarmörk en einnig eru gróðurverndarmörk sett í reglugerðum fyrir ákveðin efni.

Í töflu að neðan má sjá heilsuverndarrmörk fyrir loftmengandi efni samkvæmt eftirfarandi reglugerðum:

  • Reglugerð nr. 920/2016 um brennisteinsdíoxíð, köfnunarefnisdíoxíð og köfnunarefnisoxíð, bensen, kolsýring, svifryk og blý í andrúmsloftinu, styrk ósons við yfirborð jarðar og um upplýsingar til almennings.
  • Reglugerð nr. 514/2010 um styrk brennisteinsvetnis í andrúmsloft.

Meðaltími

Viðmiðunarmörk

Brennisteinsvetni*

Hámark daglegra hlaupandi 24- stunda meðaltala

50 µg/m³, má aldrei fara yfir mörkin

Almanaksár

5 µg/m³

Brennisteinsdíoxíð

Ein klukkustund

350 µg/m³,  sem ekki má fara yfir oftar en 24 sinnum á almanaksári

Einn sólarhringur

125 µg/m³,  sem ekki má fara yfir oftar en 3 sinnum á almanaksári

Köfnunarefnisdíoxíð

Ein klukkustund

200 µg/m³,  sem ekki má fara yfir oftar en 18 sinnum á almanaksári

Einn sólarhringur

75 µg/m³,  sem ekki má fara yfir oftar en 7 sinnum á almanaksári

Almanaksár

40 µg/m³

PM10

Einn sólarhringur

50 µg/m³,  sem ekki má fara yfir oftar en 35 sinnum á almanaksári

Almanaksár

40 µg/m³

PM2,5

Almanaksár

20 µg/m³

*Tilkynna skal þegar brennisteinsvetni hefur mælst yfir 50 µg/m³ samfellt í þrjár klukkustundir.

 
 

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Vinsamlegast hafið samband við Kristínu Lóu Ólafsdóttur, Svövu S. Steinarsdóttur eða Árnýju Sigurðardóttur hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur í síma

411-1111 ef þið hafið spurningar.